موشکاف ۲۳شهریور۱۴۰۱ ـ بررسی وضعیت دریم دام دارام نظام

بررسی وضعیت دریم دام دارام نظام ـ موشکاف ۲۳شهریور۱۴۰۱
تاریخچهٔ حیات رژیم آخوندی همواره با بحرانها عجین بوده است؛ با این همه کمتر برهه‌یی را می‌توان به‌خاطر آورد که رژیم این‌چنین از هر سو در محاصرهٔ انواع بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و داخلی و بین‌المللی بوده باشد. نتیجه و حاصل‌جمع این بحرانها را در بحران بی‌مهار درونی و در تشتت و از هم‌گسیختگی بی‌مانندی که سراپای نظام را درنوردیده، می‌توان مشاهده کرد. طرفه این جاست که خامنه‌ای با آن همه رسوایی و به‌بهای جراحی و دور انداختن بخش بزرگی از رژیمش، رئیسی جلاد را که بجز «اعدام و زندان کار دیگری بلد نیست» روی کار آورده بود تا با یکدست کردن نظامش همین تشتت را چاره کند، اما «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» و اکنون نشانه‌ها و اعترافات حاکی از بحران درونی رژیم بیشمار است؛ اما یکی از آخرین مواردی را که تصویر واضحی از وضعیت موجود ارائه می‌کند، در اظهارات آخوند منتجب‌نیا از مهره‌های دانه درشت حکومتی می‌توان دید.

نامبرده طی مصاحبه‌یی با یکی از سایتهای حکومتی (خبر فوری ـ ۲۱شهریور) وضعیت کنونی رژیم را چنین توصیف می‌کند: «من رسماً اعلام می‌کنم… کفگیر به‌ته دیگ رسیده، یعنی از مردم بریده‌ایم، مردم از ما بریده‌اند، ما به‌آخر خط رسیده‌ایم ناچار هستیم با سرنیزه و با کتک و بگیر و ببند انجام بدهیم».

منتجب‌نیا به‌کانون بحران کنونی که شکست همه‌جانبهٔ پروژهٔ رئیسی است اشاره می‌کند و می‌گوید: «هیچ شعاری از ایشان نیست که جامهٔ عمل پوشیده باشد» او از رئیسی هم فراتر می‌رود و اعتراف می‌کند «کاری کردید که مردم نسبت به‌امام و انقلاب و نظام به‌شدت بدبین که هیچ عصبانی شده‌اند خشمشان را دارند در گفتارشان، در عمل‌شان نشان می‌دهند باورتان نیست، یک روز آزادی بدهید به‌مردم، ببینید چه می‌کنند!».

این آخوند حکومتی در چند مورد هم صراحتاً، شخص خامنه‌ای را هم بی نصیب نمی‌گذارد و می‌گوید: «فساد الآن سیستمی شده بعضی‌ها نمی‌خواهند بپذیرند!… من رسماً اعلام می‌کنم این حکمرانی خوب نیست بدترین حکمرانی را ما داریم انجام می‌دهیم ما زشت‌ترین حکمرانی را داریم تجربه می‌کنیم در تاریخ!».

مطالب مرتبط
موشکاف ـ جنتی لعنتی حرفایی زد که هم کفر بود و هم سوژه خنده
اعتراف خودیهای نظام به تورم و گرانی افسارگسیخته در کنار رانت و تبعیض و اختلاس

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here