موشکاف ۱۶آبان۱۴۰۱ ـ عظما فهمیده این تو بمیری از اون تو بمیری‌ها نیست

عظما فهمیده این تو بمیری از اون تو بمیری‌ها نیست ـ موشکاف ۱۶آبان۱۴۰۱
علی خامنه‌ای دیکتاتور درمانده ولایت در چنان وضعیت خفت‌باری دست و پا می‌زند که تمامی دستگاه حکومتی‌اش را به تشتت و سردرگمی دچار کرده است. خروش خشم سراسری مردم ایران چنان نظام آخوندی را زیر فشار برده که از سر تا دم این حکومت هر کدام در جهت‌های مختلف تقلا می‌کنند!

اما اگر به کنش‌-واکنش‌های رأس نظام با جوانان قیام‌آفرین دقت کنیم، الگوی روشنی به چشم می‌آید که پیامی رسا به همگان می‌فرستد؛ پیام ایستادگی فرزندان ایران که سر افعی ولایت را شجاعانه به چالش کشیده‌اند!

سیلی غافلگیرانه پس از مشت اول!
عمود خیمه‌ٔ پوسیده‌ٔ ولایت که در ۱۱مهر پس از سکوت مرگ‌آسای ۱۷ روزه در یک پادگان نظامی و در میان نیروهای مسلح خود ظاهر شده بود تا به مردم ایران چنگ و دندان نشان دهد و از «خواص» نظام هم نسق کشی کند، شاید انتظار نداشت بلافاصله سیلی دیگری دریافت کند!

اما از قضا سرکنگبین ولایت صفرا فزود و از فردای سخنان خامنه‌ای در ۱۱ مهرماه، موج خیزش جوانان نه تنها فروکش نکرد، بلکه با جهشی رادیکال از سطح خیابان‌ها و چهارراه‌ها و میادین به دانشگاهها و دبیرستانها و حتی دبستانها کشیده شد!

قوای مسلح سرکوبگر و جنایت‌پیشه‌ٔ نظام که پیام صریح خامنه‌ای را برای نشان دادن خوی ضدبشری‌شان دریافت کرده بود، به مقابله سبعانه با جوانان و نوجوانان برآمد.

قساوت مزدوران تحت فرمان خامنه‌ای تا بدان حد بود که اقدام به تعرض و حمله به کودکان و نوجوانان در درون مدارس کردند؛ جنایت بی‌سابقه‌ای که حتی در دروان دیکتاتوری شاه و دیکتاتوریهای کلاسیک تاریخ هم سابقه نداشت! شاید تنها بتوان آن را با حمله‌ٔ اقوام وحشی خارج از جهان متمدن یا حمله‌ٔ ایلغار مغول مقایسه کرد! همین جنایتها باعث جریحه‌دار شدن عواطف بسیاری از مردم ایران شد و قشرهای اجتماعی بیشتری را وارد موج خیزش علیه نظام جنایتکار ولایت کرد!

مطالب مرتبط
موشکاف ۱۵آبان۱۴۰۱ ـ بله این قیام از یک جنس دیگر است
خامنه‌ای و سیلی خوردنهای پیاپی از فرزندان ایران!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here