تاکسی تلفنی

*****تاکسی تلفنی


بسیجی واسه زنش شارژ میخره زنش میگه اینکه شارژ نداره!
میگه: غلط کردی، پس چرا من زدم داشت؟!!!


*****


یک بار بسیجی زنگ میزنه تاکسی تلفنی میگه اقا ماشین دارید.
مردی که پشت تلفن بوده جواب میده بله. بسیجی میگه خوش به حالتون ما نداریم!


لطفا به اشتراک بگذارید: