تهران

 تهران


به بسیجی میگن با آدم و تهران یه جمله بساز میگه: آدما ممکنه تهرانی باشن ولی تهرانی ها ممکن نیست ساندیس باشن!!!


بسیجی میره تو صف نون وایی، شاطره میگه: نون تا اینجا بیشتر نمیرسه، بقیه برن. بسیجیه میگه: ببخشید میشه جمعتر وایسین نون به ما هم


برسه


غضنفرمیره به یکی خبر مرگ مادرش رو بده بهش میگه:


یه شتری بود که در خونه همه میخوابید!؟


یارو میگه: خوب؟ میگه: این دفعه شتره افتاد و روی ننه تو خوابید


لطفا به اشتراک بگذارید: