ای بشکنه این دست که نمک نداره

لطفا به اشتراک بگذارید: