قبرستون

قبرستون


به بسیجیه می گن خامنه ای مرده لباس مشکی بپوش بریم قبرستون, می گه شما دروغ می گید یه اتفاقی افتاده می خواهید به من نگید


جسد 20 نفر از بسیجیایی که پیاده از جزیره کیش به سمت حرم مطهر امام شیطان به راه افتاده بودند امروز در سواحل خلیج فارس کشف شد


یه روز یه بسیجیه یه 20 تومنی پیدا میکنه که وسطش سوراخ بوده .. میگه : ای بابا ، اینم از شانس من وسطش گوشه نداره


لطفا به اشتراک بگذارید: