غضنفر میره پرنده فروشی

………………………………………….. ……………..


غضنفر میره پرنده فروشی
………………………………………….. ……………..


غضنفر میره پرنده فروشی طوطی بخره به پرنده  فروش میگه این طوطی چند؟ میگه ۱۰۰۰ دلار مگه چکار میکنه ؟ طرف میگه سایبری بلده .بعد غضنفر میگه اون دومی چند ؟ میگه ۲۰۰۰ دلار این چکار میکنه ؟ طرف مبگه علاوه بر سایبری سناریو هم مینویسه و بعدی چند، طرف میگه ۵۰۰۰ دلار ، غضنفر میگه این یکی چکار میکنه ؟ طرف میگه ولله هیچکار ، ولی اون دوتا به اش میگن مدیر ؟؟؟؟ ……………………..

لطفا به اشتراک بگذارید: