غضنفر میره استادیوم

غضنفر میره استادیوم


غضنفر میره استادیوم، جای اینکه فوتبال نگاه کنه مرتب سمت راست و چپ بالای سرش رو با تعجب نگاه می کرده! بهش میگن: چرا فوتبال نگاه نمیکنی؟ میگه: دنبال کلمه زنده میگردم.


غضنفر می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من آب ندین

لطفا به اشتراک بگذارید: