بسیجیه زنگ میزنه

بسیجیه زنگ میزنه


بسیجیه زنگ میزنه به صدا سیما، میگه: بابا این چه وضعیه؟! این چه تصاویره مستهجنی بود که تو سریال امشب نشون دادید؟! یارو بهش میگه: قربان ما که فقط صحنه جمع شدن بسیجی ها را  نشون دادیم. بسیجیه میگه: بابا اونجایی که ساندیس پخش می کردن بسیجی ها سرکول همدیگر بالا میرفتند را نشان ندادید......

لطفا به اشتراک بگذارید: