جمهور: رییسی ؛ خدا رحم کرد رییس جمهور نشدم !

لطفا به اشتراک بگذارید: