تو صف نون وایی

تو صف نون وایی


به غضنفر میگن با ماهیچه جمله بساز میگه : خر پیش ما هیچه!!!


به غضنفرمیگن با آدم و تهران یه جمله بساز میگه: آدما ممکنه تهرانی باشن ولی تهرانی ها ممکن نیست اهل تهران باشن !!!


غضنفر میره تو صف نون وایی، شاطره میگه: نون تا اینجا بیشتر نمیرسه، بقیه برن. غضنفر میگه: ببخشید میشه جمعتر وایسین نون به ما هم برسه


بسیجی میره بالای پل عابر پیاده داد می زنه حالا من خر،من نفهم، آخه شما اینجا رودخانه می بینید که اومدین روش پل زدین


لطفا به اشتراک بگذارید: