بسیجی میره تهران

بسیجی میره تهران


بسیجی میره تهران میبینه همه استین کوتاه پوشیدن میگه پس اینا چجوری دماغشونو پاک می کنن


بسیجیه از یکی می پرسه ساعت چنده ؟ می گه ۹ شب ! می گه یعنی چی از صبح تا حالا هرکسی یه چیزی می گه !!!


غضنفر میره دکتر میگه : آقای دکتر هیچ کس منو تحویل نمی گیره . دکتره میگه : نفر بعدی !!


به بسیجه میگن : خانمت فوت کرده ، بسوزونیمش یا خاکش کنیم ؟؟؟ میگه : اصلا ریسک نکنین ؛ اول بسوزونیدش بعد خاکش کنین !


لطفا به اشتراک بگذارید: