موشکاف ۲۶ دی -باز این شیخ فری رفت تو خط چاخان درمانی و امید درمانی.

موشکاف ۲۶ دی
?موشکاف: سلام و صد سلام خدمت دوستان موشکاف و موشکافی! باز این شیخ فری رفت تو خط چاخان درمانی و امید درمانی. هاهاهاها. چاخان که میگم چاخانا! پیشرفت های علمی و اقتصادی و ...یارو روش نمیشه و الا می گفت اقتصاد یک جهانه. علمشونم که سه سوت باد هوا شد. هاهاهاهاها.
سخنرانی روحانی درجمع مردم استان گلستان-گنبد کاووس
آخوند روحانی در گنبد کاووس ـ 24دی 97

ماهواره پیام که به زودی توسط ماهواره بری که ساخت خود ما هست هم ماهواره ساخت دانشگاه ما هست هم ماهواره‌بر یعنی موشکی که این ماهواره را حمل میکند ساخت ایثارگران، اندیشمندان و جوانان غیور این دیار است، انشاالله به زودی ماهواره پیام که به دست دانشگاهیان ما و بویژه دانشگاه امیرکبیر ساخته شده در ۶۰۰ کیلومتری فضا قرار خواهد گرفت[ کف زدن حضار] و این ماهواره می تواند وضع آب و هوا وضع کشاورزی آب های سرزمینی وضع جنگل ها همه را برای ما رصد کنه و در اختیار ما بگذارد، این ماهواره در روز ۶ نوبت از بالای سر ما عبور خواهد کرد،
?موشکاف:‌ هاهاهاها. شیخ فری! بهت که گفته بودم بذار اول اون میمونه که قبلا فرستادین فضا برگرده بعد این یکی ماهواره رو می‌فرستادین. هاهاهاها. مفتضح شدی رفت! موشکت و ماهواره ات، تو زرد از آب در اومد. هاهاهاها. ماهواره پیش کش. تو هواپیما رو درست رو زمین بشون. هاهاهاها. حالا مونده پیامدهای این موشک پرونی که میشه تحریم بیشتر. هاهاهاها. بخور! نوش جونت!‌هاهاهاها.
البته این روزها سختی های فراوان و مشکلات فراوانی وجود دارد شما بدانید کشتیرانی ما را آمریکا تحریم کرده بانک ها را تحریم کرده نفت را تحریم کرده ما در برابر این تحریم می ایستیم مقاومت می‌کنیم اما میدونید کار آسان نیست این که ما می‌خواهیم رابطه بانکی مان را با این کشور با اون کشور علیرغم فشارهای آمریکا به وجود بیاوریم این کار آسان نیست این کار کار سخت و مشکلی است


یک دوران پر زحمت و یک آزمایش و امتحان پیش روی ما هست همه ما باید به آن آزمایش توجه کنیم.
?موشکاف: هاهاهاها. بعله. عظما که ته خط تنزل بی پایان رو می دونه، فعلا داره با سیلی صورتشو سرخ نگه میداره؛ غافل که خیلی وقته که رنگ پریده اش تو چشم می زنه. هاهاهاهاها. اما از بندة موشکاف بشنوین که ملت با این چیزا رنگ نمیشن، موشک و ماهواره واسه شون آب و نون و شغل نمیشه. بخاطر همینه که قیام آفرینا و کانونای شورشی به فکر کندن بیخ و بن این نظام فاسدن. هاهاهاها. ایشالا به زودی. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: