موشکاف ۵ بهمن- تعبیر این خواب های پنبه دانه ای شده تحریم و فلاکت نظام

موشکاف ۵ بهمن
?موشکاف: سلام و صد سلام خدمت دوستان موشکاف و موشکافی! صداها رو شنیدین؟! صدای یه سری از کارگزارای نظامو که این روزا زمزمه رو کنار گذاشتن و بلند بلند به عظمی می گن یالا پاشو بریم مذاکره. اونم با کی، با شیطان بزرگ. واقعا زبونشون دراز شده ها. هاهاهاها.
علی ماجدی – سفیر اخیرا ریختة رژیم در آلمان ۳ بهمن
«متاسفانه ما فقط یاد گرفته‌ایم دشمنی کنیم در حالی که باید بپذیریم آمریکا هژمونی برتر دنیا است. ما چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم این یک حقیقت است و از عدم تعامل ایران با قدرت‌های هژمون، دیگران سود می‌برند».
«ما باید بپذیریم که دنیا با نوع نگاه ما مشکل دارد. ما باید نوع نگاهمان به دنیا را با توجه به وضعیت بین‌المللی تغییر دهیم و تا زمانی که نوع نگاه‌مان تغییر نکند، این مشکلات همچنان وجود خواهد داشت».


?موشکاف: اوهو اوهو اوهو، عجب زبونٍ درازی. کجاس خمینی که یه خَفَه بگه و همه رو ساکت کنه. این عظمی که دیگه پشمی به کلاش نمونده هاهاهاها. صاف صاف به عظمی می گه نگاهتو عوض کن و بیا در خطر تنزل بی پایان هاهاهاها.
خبرنگار: آیا ایران باید وارد مذاکره مجدد با آمریکا در رابطه با موضوع برجام می‌شد؟
علی ماجدی: «به نظر من مشکلی نداشت که ما وارد مذاکره شویم. ما همیشه نشان داده‌ایم که وقتی دچار اجبار می شویم مذاکره می‌کنیم چرا باید این گونه باشد؟ ما حتی نتوانستیم طی این مدت اعتماد اروپایی‌ها را جلب کنیم. اروپایی ها با ما کار می‌کنند ولی به ما اعتمادی ندارند».
«در مقطعی که ترامپ بر روی کار آمد، خیلی‌ها می گفتند که ایران نباید خود را برابر آمریکا قرار دهد، ولی کسانی که ایران را به این سمت بردند بر اساس یک تفکر اشتباه فکر می‌کردند که این به نفع کشور است».


?موشکاف: هاهاهاها. این تا دو ماه پیش مثلا سفیر نظام بوده تو آلمان ها؟ عجب ریزشی. بعله، وقتی زورش زور باشه، این طوری می شه که ریزشیا می گن تفکر نظام اساسا اشتباه بوده هاهاهاها .
افشار سلیمانی – سفیر اسبق نظام در آذربایجان – ۳ بهمن
«در حالی که واشنگتن برای مهار روسیه، چین، هند و بازیهای منطقه ای و مسایل مربوط به انرژی، به نظام نیاز دارد، به دلیل اختلافات موجود سراغ آنها و سایر کشورها می رود و آنها نیز عمدتا یا توان ایستادگی در برابر امریکا را ندارند یا بر سر ایران با امریکا مصالحه و معامله می کنند (در حالی که) نظام می تواند در رابطه با موضوعات مبتلابه با این کشور (یعنی آمریکا) وارد مذاکره و معامله شود».
«نه تنها اروپا و روسیه و چین و هند توان ایستادگی در برابر امریکا را ندارند بلکه همه این کشورها در موارد متعددی به میزان متفاوت مواضع یکسانی در برابر نظام دارند و دوستان منطقه ای و جهانی ما در کمترین تعداد و سطح قرار دارند».
?موشکاف: هاهاهاها. بنازم به اون قیام آفرینان و به اون براندازان و به اون کانونای شورشی که نظامو به این روز انداختن که ریزشیاش این طوری حرف می زنن و این طور رو در روی امید درمانی عظمی و شیخ فری، صاف صاف می گن چه تو منطقه و چه تو کل جهان دوستانی نداریم و منزوی هستیم هاهاهاها. حالا ببینین تو پیشروی سریع این براندازا و شورشیا کار نظام به کجا خواهد کشید هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: