طنز استقبال از عمام در نظام خامنه ای و روحانی - ببینید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید-Khamenei -

لطفا به اشتراک بگذارید: