مفسدان آسمان جل پادشاهی می کنند


مفسدان ِ آسمان جُل  پادشاهی می‌کنند

آب را گِل کرده‌اند و صیدِ ماهی می‌کنند

پینه بر پیشانی آنان ز طول سجده نیست

مُـهـرهـای داغ حرفم را گواهی می‌کنند

کیستند اینان که با تزویر جولان میدهند

در خیال خود چرا احساس ِ واهی می‌کنند ؟

هر حرامی را حلال و هر حلالی را حرام

هرچه میخواهند در دین دلبخواهی می‌کنند

چیزی از ﺷرّ و بدی دیگر به جا نگذاشتند

روﺳﭙﻴﺪان ِ سیاهی روسیاهی می‌کنند

باز رحمت به شیطان این شرارت پیشگان

گاه از ابلیس حتی باج‌خواهی می‌کنند

گرچه لبریز از گناه ِ کرده و ناکرده‌اند

باز امّا ادعای بی‌گناهی می‌کنند ....

? #سیمین_بهبهانی


لطفا به اشتراک بگذارید: