تلنگر


تلنگر

معلم سر کلاس به یکی از شاگردان گفت:

درس چوپان_دروغگو را بخوان.

بچه زد زیر گریه و گفت:

نمی‌توانم آقا معلم!

معلم پرسید:

چرا؟

بچه پاسخ داد:

آقا! پدرم این صفحه را از کتابم پاره کرده.

معلم بر آشفت و جویا شد:

به چه دلیل؟

پسرک با لحنی لرزان گفت :

آقا معلم! پدرم چوپان است. از خواندن این درس سخت خشمگین شد و رو به من گفت:

من و پدرم و پدر بزرگم و بسیاری دیگر چوپان بودیم و هیچ‌یک دروغگو نبوده‌ایم.

اما یک نفر در دِه ما پیدا شد و گفت:

به من رای بدهید

تا برای شما مدرسه بسازم،

خانه بهداشت درست کنم ،

به روستا جاده کشی کنم،

برای فرزندانتان شغل ایجاد کنم و...

ما هم باور کردیم و به او رای دادیم و

آقا شد نماینده مجلس

و به هیچ‌یک از حرف‌هایش هم عمل نکرد

و الان حتی جواب سلاممان را هم نمی‌دهد.

.

به معلم‌ت بگو این صفحه را پاره کردم تا

به جای چوپان دروغگو درس جدید:

«نماینده دروغگو»? را تدریس کند


لطفا به اشتراک بگذارید: