ترانه طنز جنجالی و خنده دار وضع نظام خرابه با شرکت خامنه ای khemenei - rouhani

لطفا به اشتراک بگذارید: