موشکاف ۱۲ اسفند- گرگم به هوای نظام سر اف ای تی اف ادامه داره.

موشکاف ۱۲ اسفند
?موشکاف: سلام! گرگم به هوای نظام سر اف ای تی اف ادامه داره. هاهاهاها. به عبارتی چهارمین دور کش و واکش لایحة پالرمو تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تموم شد اما هنوز اندرخم یک کوچه ان. هاهاهاها. جلسة بعدی هم (صدای سوت) بعد عیده. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین.
زیرنویس: حسین مظفر عضو مجمع تشخیص-11 اسفند
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص درباره جلسه امروز گفت: در این جلسه پالرمو به تعیین تکلیف نهایی نرسید و نیازی به بررسی بیشتر دارد لذا به بررسی در جلسات آتی موکول شد.
مظفر با بیان اینکه هم پالرمو و هم cft هردو از پیچیدگی خاصی برخوردار است، نیاز به بررسی بیشتر دارد، گفت: برای بحث کارشناسی بیشتر در جلسات بعدی روی آن کار می‌شود تا تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: تقریباً با این تصمیم هم نمایندگان دولت مخالفتی نداشتند و هم کسانی که از مجلس آمده بودند، این نظر را به‌عنوان نظر فردی قبول داشتند که بررسی پالرمو نیاز به کار بیشتری دارد، ضمن اینکه انتظار است اروپایی‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه برای بحث‌های جدی‌تر مطرح می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری کرد.
?موشکاف: هاهاهاها. شما میدونین چرا پیچ میخورن؟ الانه خدمتتون عرض می کنم. پالرمو، در واقع اسم اصلیش مقابله با جرائم سازمانیافتة فرا ملیه. خب به نظرتون این جک و جونورای نظام که نشستن تو این مجمع، حاضرن با قاسم سلیمانی و سپاه قدسش و حزب الشیطان و ....هاهاهاها با اینا مقابله کنن؟ هاهاهاها. نخیر! چاقو دسته اشو نمیبره. مافیا علیه پدرخوانده هاش وارد نمی شه هاهاهاها.
آخوند روحانی – 9 اسفند
رییس جمهوری تصریح کرد: نمی‌شود کشور را به 10، 20 نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد.
روحانی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح چهارگانه‌ مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است.
?موشکاف: هاهاهاها. منظورش از اون ۱۰-۲۰ نفر مجمع تشخیص مصلحته ها. هاهاهاها. اما شیخ فری؟ اینقده تند نرو! رو دل میکنی. هاهاهاها. بعله، شیخ فری که کفگیر بودجه اش ته دیگ خورده و آهی در بساط نداره دنبال راه انداختن چرخای اقتصاد نظامه. اما حواسش نیست که با چسب پنچرگیری نمیشه لاستیک ترکیده رو وصله زد. هاهاهاها. عظما میدونه من چی میگم. هاهاهاها.
علم‌الهدی نمایش جمعه مشهد 10 اسفند
« چطور شد اون روزی که شما یک لایحه را می‌آورید توی مجلس فقهای شورای نگهبان مخالفت می‌کنند شما لایحه را می‌آورید توی مجمع تشخیص مجمع تشخیص به نفع لایحه شما نظر میده اینها بی‌ملت نیستند اینها 20- 30نفر دیگه ملت نیستند اینها همه کاره اند؟
امروزی که شما می‌خواهید دل دشمن را به‌دست بیاورید امروزی که شما می‌خواهید محافظه کاری با دشمن را به‌عنوان یک خطر متوجه این نظام انقلابی کنید به فرموده مقام معظم رهبری اونوقت 20-30نفر ملت نیستند؟ ما هم می‌گیم ملت نیستند هیچ 20-30نفری ملت نیستند 200و چند نفر مجلس هم ملت نیستند ملت اونهایی هستند که روز 22بهمن آمدند همه چیزشون رهبری بود تو مصاحبه شون تو شعارشون تو حرف زدن شون توی عکس روی دست گرفتن شون همه چیزشون رهبری بود ملت اونها هستند و همه چی ملت رهبر است همه کاره ملت رهبر است و این هم رهبر رهبر معین کرده تکلیف را و خود رهبر گفته شما بررسی کنید حرفهایی که اینها می‌زنند درست است یا درست نیست؟
?موشکاف: هششششش! هاهاهاهاها. آخه پشمک! خود عظمای فلک زده مونده تو قضیه. چی چی رو تعیین تکلیف کنه. هاهاهاها. یارو میخواد کش بده که به خیال خودش موج از سرش رد شه. هاهاهاها. اما از بندة موشکاف بشنوین که این کش در میره و میخوره تو چش و چال و ملاجش. هاهاهاها. آخه واسه ترامپ کش بده، کانونای شورشی رو چیکار کنه؟ دشمنان برانداز سازمانیافته و قدرتمندو چیکار کنه؟ هاهاهاها. به نظر میر سه فتنة 98 بدجور فتنه یی برا عظماس هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: