موشکاف ۱۵ اسفند- کشتی اقتصاد مقاومتی ولایت به گل نشسته

موشکاف ۱۵ اسفند
?موشکاف: سلام! تا حالا ناخدای کشتی به گل نشسته دیده بودین؟ زیاد جای دوری نرین، یه نگاهی به وضعیت عظما و ناله هاش بندازین، عینهو همونه. هاهاهاها. بعله، حالا که کشتی اقتصاد مقاومتی ولایت به گل نشسته یارو عظما یادش اومده که ۸- ۹ ماه پیش یه حرفی زده. ملاحظه بفرمایین.
خامنه‌ای – 24 تیر
ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [امّا] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجّهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا [رئیس جمهور آمریکا] می خواهد از برجام خارج بشود، تا مدّتی که او می گوید خارج میشوم، ما همین طور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده ایم. حالا هم بسته ی اروپایی ؛ بستة اروپایی بیاد نیاد، ما کارهایی داریم در کشور، گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است.
?موشکاف: هاهاهاها. عظما! حالا چرا بعد ۸ماه؟ خب میذاشتی ۹ ماه میشد. هاهاهاها. چرا اینو همون موقع رو نکردی؟! هاهاهاها. دست و پات میلرزید، ها؟! هاهاهاها. خب اگه می تونن گره نزنن و روی پای نظام یا به جسم ناقص عظما تکیه کنن، پس چرا تا حالا نکردن؟ چرا این قدر طولش می دن. هاهاهاها. بالاخره نگفتی چرا بعد 8ماه این حرفا رو رو کردی؟؟
من به آقای رئیس جمهور هم گفتم که اینها همان نوامبری را که از اوّل گفتند، همان را دارند دنبال می کنند -که تا نوامبر ادامه بدهند- بعد که همه چیز تثبیت شد و تحریم ها جا افتاد، بعد یک چیزکی مثلاً بدهند یا ندهند. دنبال این هستند و این، خباثت اینها است.
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، حالا که معلوم شد همون چیزکم خودش سراپا تحقیر نظامه و چیزی جز نفت در برابر غذا نیست، خوب الان چرا معطلی؟ خب برجامو آتیش بزن دیگه؟ هاهاهاها. کبریت نداری؟ از آتیشایی که از سرتاپات شعله می کشه استفاده کن. از شعلة بنرها و آتش در حوزه ها بجای ساز و کار مالی که توش پول رد و بدل کنن، شد اینستکس یا همون نفت در برابر غذا و دارو. هاهاهاها. یعنی پشم هم کف دست عظما نذاشتن. هاهاها. داستان چوب و پیاز و صد تومنه. هاهاهاها. حالا عظما افتاده به صرافت که از اول می دونستم. مثل اون آدم کوتوله هه تو گالیور. چی میگفت؟ میگفت «من می دونستم اینجوری میشه» هاهاهاهاها.
بعله. روز به روز صدای کفگیری که خورده کف دیگ و داره دیگو سوراخ میکنه بیشتر شنیده میشه، ناز شست قیام آفرینا و کانونای شورشی. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار

لطفا به اشتراک بگذارید: