حاکمی کشوری را اشغال کرد .....


حاکمی کشوری را اشغال کرد به وزیر خود گفت :قوانینی تنظیم کن تا دهن این ملت و سرویس کنیم !

فردای آن روز وزیر نزد شاه آمد و قوانین را خواند…

1. مالیات 3 برابر فعلی

2. حقوق ربع عرف بقیه کشورها

3. شاه صاحب جان و مال همه مردم است

4. آروغ زدن ممنوع !

شاه گفت : بند چهارم چه معنی دارد ؟!

وزیر : بند چهارم سوپاپ اطمینان است ، بعدا متوجه معنی آن خواهید شد !

?جارچیان قوانین را اعلام کردند ملت گفتند این که جان و مال ما از آن شاه باشد توجیه دارد چون ایشان صاحب قدرت است ؛ ولی یعنی چه نتوانیم آروغ بزنیم !؟

مردم برای اینکه از امر شاه نافرمانی کرده باشند در کوچه و پس کوچه آروغ می زدند و می گریختند ، جلسات شبانه آروغ برگزار میکردند و هر گاه آروغ می زدند احساس میکردند که کاری سیاسی انجام میدهند ! ماموران هم مدام در حال دستگیری افراد آروغ زن ها بودند و گاهی به منازل و رستورانها یورش میبردند و آروغ زنها را دستگیر میکردند…!

?روزی شاه به وزیر گفت الان معنی سوپاپ اطمینانی که گفتی را میفهمم ، چون باعث شده که هیچکس به 3 قانون اول توجهی نکند !

?چقدر این حکایت آشناست ..

حالا دلتون  رو  خوش  کنید  ظریف استعفا داد

و شاید  برگشت واقعا چه خبر هست  که امروز تمام ملت ایران  سرگرم استعفا ظریف بودن???????


لطفا به اشتراک بگذارید: