سرنوشت متفاوت این 5 نفر !

هلاکت در جنگ ضدمیهنی خمینی/ حبس ابد/ طرد و خانه نشینی/ قتل با ضربات چاقو/ ولی فقیه نظام!


از راست ، پاسدار چمران،عباس امیرانتظام،بازرگان، داریوش فروهر،خامنه ای?

لطفا به اشتراک بگذارید: