موشکاف ۲۵ اسفند- دم عیدی عظما دوباره رفت تو فاز آه و ناله!


موشکاف ۲۵ اسفند

?موشکاف: سلام! دم عیدی عظما دوباره رفت تو فاز آه و ناله! هاهاهاها.. قبلنا میگفت تحریما فرصته! اهمیتی نداره و بساط نگاه به شرق پهن میکرد اما مثل اینکه دکون دستگاهشو تخته کردن. هاهاهاها. حالا دیده این تو بمیری از اون تو بمیریا نیست. هاهاهاها.

سخنرانی کامل خامنه ای در دیدار با خبرگان

خامنه ای ۲۳ اسفند

بالاخره هر کشوری، هر جامعه‌ای حوادثی دارد؛ این حوادث بعضاً حوادث خوب است، بعضاً حوادث تلخ است، بعضاً فشار هست -فرض کنید ما دچار تحریمیم، دچار تهاجم فرهنگی هستیم و از این قبیل چیزها،

?موشکاف: هاهاهاها. حوادث! هاهاهاها. خوبه حرفای عظما رو تو صفحة حوادث روزنامه بنویسن. هاهاهاها. بالاخره برای اعتراف و آه و ناله باید یه ظاهر پیدا کنه دیگه، بهتر از حادثه نتونست پیدا کنه. هاهاهاها. آخه کدوم حادثه! نظام ولایت تو قرن ۲۱ مثل تلفن قورباغه‌ای بین تلفنای هوشمنده. هاهاهاها.

تهاجم حدّاکثری دشمن، به بسیج حدّاکثری نیروها احتیاج دارد. امروز تهاجم دشمن حدّاکثری است؛ یعنی از همه‌ی امکانات و وسایلشان دارند استفاده میکنند؛ در درجه‌ی اوّل آمریکایی‌ها، در حاشیه و ذیل آنها صهیونیست‌ها یعنی حکومت صهیونیستی؛ و در کنار و پشت سر آنها هم عموماً غربی‌ها و همه‌ی اروپایی‌ها. حالا الان مثلاً فرض کنید در اروپا منع خرید نفت بعضی از کشورهای اروپا هم از طرف آمریکا برداشته شده امّا از ما نفت نمیخرند؛ خب این دشمنی است دیگر؛ یعنی این هیچ وجه دیگری ندارد؛ منتها این یک نوع دشمنی است، یک نوع خاصّ دشمنی است؛ بسیجِ حدّاکثری کرده‌اند؛ بارها آمریکایی‌ها تکرار کردند که تحریمی که ما علیه ایران وضع کردیم، شدیدترین تحریم در طول تاریخ است، راست هم میگویند.

?موشکاف: هاهاهاها. دنبال بسیج نیورئه. هاهاهاها. آخه یارو! تو بپا نیروهای وارفته ات اینطوری مثل آبشار ریزش نکنن، بسیجشون پیش کش. هاهاهاها. اما مثل اینکه تحریما خوب بهش ساخته، حسابی دماغش چاق شده. هاهاهاها.

علم الهدی - نمایش جمعة مشهد – ۲۴ اسفند

« ما باید به خدا اعتماد کنیم از هیچ چیز نترسیم نیاییم بگوییم آقا دشمن به ما پیشنهاد داده بیایید یک کنوانسیون را تصویب کنید با دست و پای خودتان بیایید وسط دام من ما هم بترسیم بگیم این کار را بکنیم و آقای مسئول ما بگوید که برای این‌که آمریکا بهانه نگیرد، آقا ما خدا داریم ما امام زمان داریم»

?موشکاف: هاهاهاها. میگه ما به خدا اعتقاد داریم! آخه شیخ پشمک! اگه تو یکی ۲ زار! نه! یه قرون! نه! اصلا ده‌شاهی به خدا اعتقاد داشتیا! بندة موشکاف اسمم رو عوض می کردم. هاهاهاها. خدا بزنه کمرتو که به اسم دین خدا، مردمو می چاپین و یه آبم روش.

?موشکاف: بعله. نظام ولایت تو بد مخمصه ای گیر کرده. گفگیر نظام خورده به ته دیگ، دیگ رو هم سوراخ کرده. هاهاهاها. کلید درمانی و امید درمانی هم جواب نداشته، حالا افتادن به آه و ناله. هاهاهاها. آخه این فلک زده ها میدونن چی توراهه! چارشنبه سوری که جای خود! یه سال ۹۸ تو راهه که خود عظما اول از همه وعده شو داد. بخاطر همین هم آماده باش داد. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.


لطفا به اشتراک بگذارید: