موشکاف ۵فروردین ۹۸- عید شما مبارک، صد سال به از اینها در یک دنیای بدون آخوند

موشکاف 5فروردین 98
?موشکاف: سلام دوستان! عید شما مبارک، صد سال به از اینها در یک دنیای بدون آخوند هاهاهاها. منظورم همون شکم گنده های دزده هاهاهاها. می بخشین که دیر خدمتتون رسیدم ها. به من گفتن که به فرمان عظما تحت تعقیبی یه چند روزی آفتابی نشو هاهاهاها. شوخی می کنم، چون موشکاف که از هرچی بترسه، از این آخوندای مفنگی نمی ترسه هاهاهاها.
می گن که سالی که نکوست از بهارش پیداست/ از داغونی خامنه و حال نزارش پیداست هاهاهاها. می گین نه، ببینین روز اول سال حال نزارشو چه جوری لو داد:
«درباره سال 98 اظهار نظر کردند که این سال سال تهدیدهاست. بنده مطلقا این را قبول ندارم. من معتقدم سال 1398 به‌توفیق الهی سال فرصتهاست. سال امکانات و سال گشایش».
?موشکاف: هاهاهاها. دیدین چه جوری لو داد. خب اگه مطلقا تهدیدی نداری و وضع نظام این قدر خوبه، چرا اصلا چرا به زبون میاری. هاهاهاها خب دیگه، عادتش وارونه گویی یه. بیچاره از فرط بدبختی دچار حواس پرتی شده و یادش رفته که خودش گفته بود نقشة دشمنان برای سال98 است. حالا ببینین دو جمله بعد، سال امکـــــــــــات و گشـــــــــــــایشو چطور توضیح می ده:


شبکة خبر-پیام خامنه ای بمناسبت سال98
در مسئله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. اینها مشکلات است.
?موشکاف: هاهاهاها پس گشایش و فرصت و امکانات و اینا چی شد؟ هاهاهاها در عرض یه روز یادش رفت تو پیامش چی گفته بود. هاهاهاه. اما بدبختیای عظمای بیشتر از ایناس، مجبوره بازم دس خودشو بیشتر رو کنه. این طوری با غر زدن علیه اروپایی یا:
«در عین اینکه هی به‌ما تاکید کردند و می کنند که مبادا از برجام خارج بشوید، خودشان عملا از برجام خارج شده‌اند، یعنی تحریمهای جدیدی را علیه (نظام) بوجود آوردند».
?موشکاف: هاهاهاها، خب اگر اروپایی یام عملا از برجام خارج شدن، خب دیگه چرا معطلی، مگه نگفته بودی اگه آمریکا برجامو پاره کنه، تو آتیش می زنی، حالا که اروپایی یام نارو زدن، دیگه منتظر چی هستی؟ دنبال کبریت می گردی؟هاهاهاها.
پس می بینین که حال زار و نزار عظما تو نشونة چه سال نیکویی یه. حالا این اعترافارو بذارین کنار دو تا سیلی آبدار دیگه تو همین اول سالی. یکی وعدة لیست گذازی سپاه پاسداران توسط آمریکا و دومی تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رصد وضعیت حقوق بشر در ایران و بقیة موارد هاهاهاها. روز و شب بهاری تون خوش.

لطفا به اشتراک بگذارید: