سیاست روز : نفت را می‌فروشیم حتی به زور اف . تی. تی .اف !

لطفا به اشتراک بگذارید: