حکایت


حکایت

فردی فقیر که برای نگه داری روغن اندک خود خیک نداشت

روباهی شکار کرد و از پوست آن خیک روغن ساخت

به او گفتند : پوست روباه حرام است

او برای نظر خواهی نزد یک نفر مکتب دار رفت و سوال کرد ؛ مکتب دار عصبانی شد و گفت : تو نمی دانی که روباه حرام است ..!؟

مرد گفت : ای داد و بیداد بد شد

مکتب دار پرسید : مگر چی شده ؟

گفت : آقا روغنی در آن است که برای حضرتعالی آورده ام

مکتب دار گفت : جانور؛ روبه بوده یا روباه ؟

مرد گفت : نمی دانم روبه چیست

مکتب دار گفت : حیوانی است بسیار شبیه روباه ؛ برو آن را بیاور انشاالله روبه است

انشاالله پاک است بد به دل راه نده .

*و اینگونه بود که هر حرامی برای مقربان حلال گشت...

پایان


لطفا به اشتراک بگذارید: