روزی خوری حلال


روزه خوری حلال

باز ماه رمضان آمده است

حرمت خوردن نان آمده است

آب و انواع غذاها ممنوع

خوردنی‌ها همه یک جا ممنوع

نه ببخشید ... که بعضی اقلام

خوردنش نیست در این ماه حرام

خوردن این دو سه تا ناقابل

نکند روزه‌ی کس را باطل

مثلن آن چه بلا اشکال است

بردن و خوردن بیت المال است

مال مردم همه از ریز و درشت

دانه دانه بخوری یا با مشت

هیچ اشکال ندارد اخوی

بخور آن قدر که تا سیر شوی

بعد از آن مال صغیر است و یتیم

چه ببلعیم، چه آن را بجویم

بعد هم مثل ابو شیخ الدین

خوردن دشت دراندشت زمین

موشک و تانک بگیری بخوری

وام از بانک بگیری بخوری

وام بی ضامن و بی استاندارد

رقمش فوق هزاران ملیارد

پنج و شش یا دو سه تا حداقل

کشتی نفتی و انواع دکل

کمپلت را بتپانش در حلق

یک قلپ آب ... نه ... خون این خلق

روی آن سر بکش و قورت بده

بعد هی هارت بده هورت بده

همه این ها که توی معده رود

مبطل روزه‌ی مومن نشود

هر که ماخذ طلبید از تو بگو

دفتر فقه جناب هالو

محمدرضاعالی پیام-هالو


لطفا به اشتراک بگذارید: