ایران آزادترین کشور دنیا


ایران آزادترین کشور دنیا✔️

مایکل برشتولد سفیر آلمان در تهران تحت تاثیر فرهنگ غنی ایرانیان دچار خودباختگی شخصیتی شده و طوری در تهران زندگی میکند که اگر کسی او را نشناسد با کارگران مهاجر اشتباهش میگیرد


مایکل از آزادیهای موجود اظهار شگفتی کرده و میگوید: در ایران اوج آزادی در زندگی مردم مشهود استمثلا ایرانیان موتور سوار آزادند در جهت عکس و در پیاده روها رانندگی کنند و وانتی ها هم آزادند در کنار اتوبان پارک کرده و هندوانه و طالبی و میوه بفروشند. درحالی که این در هیچ جای دنیا دیده نمیشود.

آلودگی هوا در تهران بیداد میکند. به همین خاطر شهرداری تهران و پلیس راهنمایی جهت کاهش آلودگی هوا، ورود اتوموبیل ها را به محدوده ترافیک ممنوع کرده است اما شما میتوانید با پرداخت پول در مبادی ورودی طرح ترافیک وارد آن شده و آزادانه هرچقدر دلتان میخواهد هوا را آلوده کنید.

مسئولان، مدیران و کارکنان دولت هم در تمام امور آزادند. حتی اموری که سررشته ای از آن ندارند میتوانند اظهار نظر کنند و بیانیه بدهند، به طوری که حتی اگر رئیس جمهور مملکت را هم به سواری دادن به امریکا متهم کنند کسی با آنها کاری ندارد.

برای رسیدن به یک پست در کشورهای دیگر مثلا آلمان، افراد مجبور به تحصیل و گذراندن تجربه هستند و معمولا از رده های پایین شروع میکنند و بعد از عمری خدمت کردن و تجربه اندوختن پست مهمی میگیرند. در حالی که در ایرانِ آزاد، افراد نیازی به تحصیل و تخصص و تجربه ندارند و هرکس زودتر رسید پست بالاتری میگیرد و با خسارت زدن به مملکت و مردم تجربه می آموزد.

سفیر آلمان که برای فرار از ترافیک و آلودگی کشنده تهران به تقلید از مرم، ترک موتورسیکلت های مسافرکش هم مینشیند، میگوید: در مدتی که در ایران هستم به ایمانم صد در صد افزوده شده و معتقدم یک نیروی غیبی این هرج و مرج را اداره میکند وگرنه با این وضعیتی که من میبینم ایران باید سالها پیش از نقشه جغرافیا حذف میشد...


لطفا به اشتراک بگذارید: