قیام مردم ایران ریشه نظام آخوندی را از خاک ایران زمین بیرون خواهد کشید

لطفا به اشتراک بگذارید: