ملا و دزد ...


ملا و دزد

شبی ملانصرالدین در خانه خفته بود، دزدی کم روزی وارد سرا شده مختصر اثاثیه را گرد آورده به دوش کشید و بیرون رفت. ملا هم برخاسته رختخواب را برداشته عقب او روان شد تا هر دو وارد منزل دزد شدند دزد او را بدید با تشدد گفت اینجا چه میخواهی ملا نصرالدین گفت هیچ تغییر منزل داده ام


لطفا به اشتراک بگذارید: