توفان ایران بر...


توفان ایران بر کالبد طلسم شکسته ولایت فقیه

«بترس از روزگارانی که اندوهان دیرین

برون از پیله‌ها آیند

گره یابند بر «دار» دقایق!

بترس از مویه‌های مادران

بر گرگر زار شقایق!

بترس از بغض‌های ساکت سرشار

بترس از قدرت عشق و

بترس از ناگزیر طالع بیدار... !»

و «ابلیس پیروز مست» همه سرمایه حکومت و هستی اسلام‌پناهی‌اش همان بود و هست

توفانی وزیده و طلسم ولایت فقیه به کالبدی ماننده است که روی دست نظام آخوندی مانده و از «ناگزیر طالع بیدار» مردم ایران گریزی ندارد. درست همان مشروعیتی که جواز جنایتشان بود، گریبانشان را گرفت و طلسمش از کوس رسوایی افتاد.

شعله همبستگی ملی مردم ایران علیه ظلمت بیدادگران ولایی، طی چند ساعت از سراسر ایران زبانه کشید و دومینوی قیام را بر پهنه میهن گسترد.

پتانسیل خشم و خروش ملی، همواره مستعد حضور یکپارچه بود. همان پتانسیلی که هیچ دیکتاتوری توان درک قدرت لایزال آن را نداشته و ندارد. کجاست خمینی دجال و ابلیس تا ببیند بادهایی را که از ۲۳بهمن ۵۷کاشت، اینک توفان شده و به ناجمهوری ضدایرانی‌اش برگشته است؟ ناله‌های ایران به هم پیوستند و فریاد شدند.

ویژگی بارز قیام سراسری ۸دی این است که این مردم چیزی برای از دست دادن ندارند. گرازان وحشی و ضدانسانی ولایت فقیه و دست‌آموزانش برای مزرعه ایران‌زمین هیچ چیزی جز جنایت و چپاول و تجاوز و فقر و فساد باقی نگذاشتند که مثلاً علقه‌یی بخواهد کششی بازدارنده باشد. حالا فصلی ورق خورد و شرایط عمومی ایران علیه حاکمیت ارتجاع آخوندی برگشته است. در قیام سراسری سال ۸۸طلسم ولایت فقیه شکست و اکنون توفان مردم ایران بر کالبد آن وزیده است.

این قیام‌ها و استمرار ناگزیرشان تعادل‌قوای منطقه‌یی و بین‌المللی را علیه نظام آخوندی دامن خواهد زد. سیلی محکم مردم ایران بر بناگوش کلیت نظام، بسیار شتابان و غافلگیرکننده بود. نظامی که در بن‌بست لاعلاج برجام گرفتار آمده، اکنون حلقات پی‌درپی شورش و قیام از جانب مردم ایران نیز بر پیکرش فرود می‌آید. اکنون تمامیت رژیم ارتجاعی و قرون‌وسطایی آخوندی سوژه خشم و خروش قاطبة مردم ایران گشته است. عقربه‌های زمان مدام بر کالبد پوسیده ساختار ولایت فقیه ناقوس می‌زنند. آنچه نصیب مردم و مقاومت ایران خواهد بود، هوشیاری تاریخی‌ست که «جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها»...


لطفا به اشتراک بگذارید: