موشکاف ۱ شهریور- اشرف نشانها تو سوئد و نروژ که با غیرت ایرانی بساط عظما را بهم زدند

موشکاف ۹۸۰۶۰۱

?موشکاف: دوستان سلام به شما و صد سلام به اون اشرف نشانها تو سوئد و نروژکه با غیرت ایرانی بساط عظما را بهم زدند اونهم به چه هم زدنی. عظما که مم جواد زمخت را فرستاده بود تا با نیش بازش گدایی اینستکس بکنه و فیگور مذاکره و تمدن بگیره، با یه حرکت این اشرف نشانها چنان کیش مات شد، یک اقرار دونه درشت گذاشت تو کاسة نظام، حالا عظما بیاد جمعش کنه هه هه هه هه:


تلویزیون حکومتی پرس تی‌وی – ۲۹مرداد

«ما پذیرفته ایم که در ایران نقض حقوق بشر بوده است».

?موشکاف: دددی دی دی دی. مگه جمهوری اسلامی تا حالا مرکز حقوق بشر و اینا و اونا نبود. مگه مدعی حقوق بشر اسلامی نبودین که تو دنیا لنگه نداشت؟ پس چی شد؟ دریوزگی ایجاب کرده که چهرة نظامو بزرک کنی؟ این غلطا دیگر اثر ندارد، بنازم یه اون شیرایی که وادارت کردن بلافاصله بعد از این ادعاها  نقاب مسخرة اعتدالی رو بندازیو و ماهیت خودتو و نظامتو آشکار کنی. هاهاهاها بعله. این جوری:

همین ادمها که در بیرون ایستاده اند از هر کدامشان بخواهید تا در هر یک از جلسات ایرانی شرکت کنند و ببینید اگر زنده ماندند؟ آنها یک دقیقه زنده نمی مانند. آنها حتی در عراق هم نمی توانند کار کنند زیرا مردم عراق آنها را زنده می خورند!».

?موشکاف: ملاحظه فرمودید چطوری یه دفعه خوی آدامخواری و پاسداریش تنوره کشید و اندورن عظما نشان خودش را بیرون ریخت. آخر سر هم از اینکه نتونسته تو عراق غلطی علیه مجاهدین بکنه و اونا حلقة محاصره رو شکستن و رفتن اشرف3 بنا کردن، یک غیض همراه با ناله صادر کرد و خلاصه هر چه رشته بود پنبه کرد. همچی که میزبانش مجبور شد از اون اعلام برائت کنه:


خبرنگاران وزیر خارجه سوئد را زیر فشار گذاشتند که «از طرفهای مختلف به این دیدار و ملاقات اعتراض شده است و تمام ظهر امروز   در بیرون اینجا تظاهرات بوده است و شما چه جوابی می‌دهید؟» و «معترضین خواستار موضع روشن سوئد و اعمال فشار بیشتر به رژیم ایران هستند قبل از اینکه با آنها ملاقات کنید!»

در اینجا وزیر خارجه سوئد که هیچ پاسخی برای این سوالات نداشت، با یک توسری به ظریف گفت: ما ظریف و هیچ وزیر دیگری از رژیم  ایران را دعوت نکردیم. او خودش آمده!

?موشکاف: مم جواد زمخت اومد برای نظام نون گدایی کنه، یک توبره خفت و خواری برد، که هم آبش بشه هم نونش. بعله ظریف توسری نوش جونت. این تازه اول کاره، توسری های اساسی تری تو راهه. عزت زیاد
لطفا به اشتراک بگذارید: