آواز من زنجیری‌ست...


آواز من زنجیری‌ست

که نه بدایتی دارد و نه نهایتی.

در آواز من تمام مردم را خواهی یافت.

بگذار تا با هم بخوانیم سرود خلق را

چرا که آواز، کبوتری‌ست که

برای رسیدن به دریا پرواز می‌کُند.

رها می‌شود

بال‌هایش را می‌گشاید

تا پرواز کند ....پرواز.

 ویکتورخارا


لطفا به اشتراک بگذارید: