موشکاف ۲۷مهر- شیخ فری میخواد از آب گل آلود نظام ماهی بگیره اما کور خونده!‌

موشکاف ۹۸۰۷۲۸
?موشکاف: سلام! به به! دوستان موشکاف همه جمعن! حال و احوال! خوبین انشاالله. دماغتون چاقه؟!‌هاهاهاها. یارو شیخ فری میخواد از آب گل آلود نظام ماهی بگیره اما کور خونده!‌ هاهاهاها. به قول معروف آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. چی رو میگم، همون اعتراف سنگین تو دانشگاهو. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین:‌
آخوند روحانی ۲۴ مهر

۴۱ سال است ما هنوز به جواب روشن قاطع توی این کشور نرسیدیم. یه عده ای می گویند تعامل سازنده حتماً، یه عده هم می‌گویند تقابل مستمر و دائم.
?موشکاف: هاهاهاها. چی شد؟ چی شد؟‌ میگه ۴۱ ساله که تو بن بستن!‌ هاهاهاها. یعنی از زمان خمینی گور به گور شده. هاهاها. یعنی از زمان نازل شدن بلایی به نام ولایت وقیح!‌هاهاها. یارو! حواست هست؟ این که حرف اپوزوسیون نظامه! هاهاها. اما بندة موشکاف می دونم که یارو چه مرگشه!‌هاهاها. دردش درد انتخاباته و قدرت.
آخوند روحانی ۲۴ مهرحتی اگر توی این مسائل استراتژیک سالها ما بحث کردیم به نتیجه نرسیدیم اگر نرسیدیم باید برویم همه پرسی از مردم بپرسیم راهش این است ما راه دیگری نداریم
?موشکاف: هاهاهاها. میگه ، ته کوچه بن بست گیر افتادیم. هاهاهاها. اما تنها راه نجات و کلید تمام قفلای نظام مذاکره با کدخداست. هاهاهاها. حالا کی مذاکره کنه؟ شیخ فری و ظریف ماله کش عظما،. هاهاهاها. اما ملاحظه بفرمایین که کیهان چی میذاره تو کاسه اش. هاهاهااکیهان خامنه‌ای (۲۵مهر
« پیشنهاد روحانی برای به رفراندوم گذاشتن «دیوانگی»!
«رئیس‌جمهور که ۷ آبان ۹۶ مذاکره با آمریکا را دیوانگی خوانده بود، دیروز پیشنهاد کرد این موضوع به رفراندوم گذاشته شود!»....« روحانی اکنون دستش خالی است و در قبال وعده‌های داده شده، پاسخی برای افکار عمومی ‌ندارد، پس به مسائل حاشیه‌ای مانند انتقاد به شورای نگهبان، اصول قانون اساسی و همه‌پرسی می‌پردازد.».
?موشکاف:‌ هاهاهاها. بالاخره این وسط کی دیوونه اس، عظما که پای مذاکره با کدخدا نمیاد یا شیخ فری که دنبال کدخدا موس موس میکنه؟ هاهاهاها.. اما این فقط حرف شربتمداری و دلواپسان نظام نیست، هم باندیای خودش هم بهش میتازن. هاهاها.


روزنامة حکومتی جهان صنعت ۲۵مهر
با سیاست فشل و فاقد برنامه‌ای که (روحانی) و تیمش در حوزه اقتصاد نشان داده‌اند، نه تنها نیاز به اختیارات ویژه و برگزاری رفراندوم نیست‌ بلکه دولت او بی‌تدبیر‌تر و ناکار‌آمد‌تر از آن است که این اختیارات ویژه یا برگزاری رفراندوم بخواهد به فریادش برسد.


?موشکاف: هاهاهاها. بعله، شیخ فری وامونده تر از این حرفاس که این بندبازی ها به دادش برسه. اما به نظرتون جنگ و دعوا تو نظام بخاطر چیه؟‌
مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت
مهدی غضنفری:
«ساختارهای حکمرانی ما، ساختارهایی است که رفتار منظم و منسجم حکمرانی نداره و اهداف جدایی رو نمایندگان تو مجلس دنبال می کنند که دوباره برگردن تو مجلس، منافعی را دنبال می‌کنند. انتظار معجزه از این وضعیت نباید داشته باشیم همین وضعیت هست توی دولت همین وضعیت هست تا یک حدی توی قوه قضاییه...».


?موشکاف: هاهاها. بعله، به قول معروف هر کی به فکر خویشه، کوسه به فکر ریشه! همه تو رژیم دنبال بچاپ بچابند هاهاهاها. غافل از اینکه بر و بچه های قیام و کانونای شورشی به فکر زدن پایه های نطام هستن. هاهاهاها. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: