موشکاف ۱۳آبان- یارو عظما باز رفت منبر و روده درازی کرد.

موشکاف ۹۸۰۸۱۳
?موشکاف: سلام! مخلص شما موشکافم با کلی بحثای موشکافانه. هاهاهاها. یارو عظما باز رفت منبر و روده درازی کرد. هاهاهاها. هی فک زد! هی فک زد! اما یه کلمه راجع به عراق و لبنان نگفت. هاهاهاها. میدونین چرا؟ چون اون بار که دهنش چائید و بلبل زبونی کرد که نوچه هاش تو عراق مردمو سرکوب کنن، لنگه کفش و آب دهن نصیبش شد. نوش جون! هاهاهاها. بخاطر همینه که این بار ماستا رو کیسه کرد. هاهاهاها. حالا بشنوین از ناله هاش! هاهاهاها.
هیچ مشکلی حل نخواهد شد با ملاقات و با مذاکره، هیچ مشکلی. ‌ما برای امتحان من یقین داشتم که این عملی نخواهد بود اما برای اینکه برای همه روشن بشود برایشان گفتم خیلی خوب اینها از خطایی که کردند از برجام که خارج شدند برگردند تحریمها رو همه رو بردارند بعد تو مجموعه برجام شرکت کنند حرفی نداریم بنده می دانستم نمیشه!!! این خوب نشد قبول نکردند
?موشکاف: هاهاهاها. عظمای بدبختو می بینین؟ این دستش به اون یکی میگه غلط نکن!‌هاهاهاها. آخه بابا شبدرقلی! یه بار هم کج بشین و راست بگو! هاهاهاها. مگه چارة دیگه ای داشتی و نکردی؟! هاهاهاها. اما بالاخره حرفای عظما رو باور کنیم یا حرفای یارو مم جواد، ماله کش و پاچال دارشو که می‌گه هر چی گفتم و هر کاری کردم به دستور عظما بوده! داد مذاکره سر میده. هاهاهاها. کدومشون این وسط راست می‌گن کدومشون دروغ میگن؟ هاهاهاها.
ایران اهل مذاکره است، این اهل گفتگو است، ایران اهل صحبت است، اما باید صحبت بر اساس مقررات بین المللی باشه. آنچه که من گفتم، کلمه یی کمتر از مقام معظم رهبری نبود که فرمودند آمریکا باید به برجام برگردد، اگر بخواهد مذاکره شود، لذا بنده از خودم صحبت نمی کنم، اگر شما انتقادی دارید، انتقاد را به بحثی که مطرح شده بفرمایید، بنده مجری سیاست های نظام هستم.
?موشکاف: هاهاهاها. حالا چرا داد میزنی؟ خونتو از اینی که هست کثیف تر نکن! هاهاهاها. اما ملاحظه فرمودین؟ همچی نرم و یواش گذاشت تو کاسه شون. هاهاهاها. میگه اگه انتقاد دارین به «بحثی که مطرح شده» انتقاد کنین! رفقا اسم جدید عظما «بحثی که مطرح شده» هستش! بعدش هم حرفش اینه که من مجری و مأمور هستم و معذور!
صحبتی که در رد اتهامات بیگانگان و منافقین علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شده را تبدیل کردید به صحبت علیه نظام. بنده معروفم در دنیا به اینکه سینه چاک می کنم برای دفاع از منابع این مردم و منافع جمهوری اسلامی. من بر علیه منافع نظام صحبت می کنم یا آنهایی که از صحبت های دلسوزانه من به خاطر منافع جناحی سوء استفاده می کنند.
?موشکاف: هاهاهاها. مم جواد! تو اگه راست می‌گی به لقبهایی که مجاهدین و دشمنان بهت دادن افتخار می‌کنی، پس چرا سایر القابتو به روی نامبارک نمی آری؟ مگه بهت نگفتن ماله کش و کارچاق کن نظام؟ نکنه میخوای ریا نشه؟ هاهاهاها. آخه بهش میگن ماله کش نظام. هاهاهاها.
خب برگردیم به نک و نالهای عظما، ببینین چقدر روون و سلیس تو گل موندگیش بر سر دو راهی مرگ و خودکشی رو، اونجایی که به شروط امریکا برای مذاکره اشاره کرده، شرح داده.
او میگه شما باید این موشکها رو از بین ببرید، نابود کنید موشکتون فقط ۱۵۰کیلومتر برد داشته باشه، اینا رو مطرح میکنه، اگر قبول کردید که پدرتون درآمده، اگر قبول نکردید همین آش است و همین کاسه.
?موشکاف: هاهاهاها. بعله! قبول بکنه یه جور پدر نظام درمیاد، قبول نکنه یه جور دیگه در می‌آد که دو جورشم یه جوره! هاهاهاها. قبلنا گفته بود اگه قبول کنیم میشه تنزل بی پایان! اگه قبول نکنیم زیر فشار له می‌شیم، حالا همون حرفو این جوری تکرار کرده هاهاهاها. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: