موشکاف ۱۷آبان- امروز میخوام از فاز جدید نگرانی ها و وحشت نظام از قیام عراق و لبنان بگم

موشکاف ۹۸۰۸۱۷
?موشکاف: سلام! به به!‌ رفقای همیشگی! مشتاق دیدار! راستش این روزا اونقده مطلب واسه موشکافی هست که بندة موشکاف دلم میخواد هر ساعت با بحثای موشکافانه در خدمت شما باشم. هاهاهاها. امروز میخوام از فاز جدید نگرانی ها و وحشت نظام از قیام عراق و لبنان بگم. هاهاها. ملاحظه بفرمایین که کیهان عظما چی نوشته. هاهاهاها.
: کیهان خامنه‌ای - 16آبان
« فتنه ۹۸ در منطقه!»
« بعد از شکست و تجربه فتنه‌های ۸۸ و ۹۶ در ایران دستگاهای اطلاعاتی– امنیتی آمریکا... مجددا به سراغ «بازوان مقاومت» رفتند و فتنه در کشورهای منطقه را کلید زدند. لذا فتنه کنونی در لبنان و عراق را باید در ادامه فتنه‌های سال ۸۸ و۹۶ ایران تحلیل کرد... شباهت فتنه‌انگیزی در سه کشور ایران و عراق و لبنان این است که نیروهای مسئول تامین امنیت و منافع ملی و مدافع مردم و کشور در راس حملات فتنه‌گران قرار می‌گیرند و آنها به‌ عنوان عامل تحریم‌ها و مخالف تعامل با آمریکا و بهبود زندگی مردم القا می‌شوند!
?موشکاف: هاهاها. دم بچه های قیام گرم که یه ولولة درست و حسابی به جون عظما انداختن، به قول جوونای خودمون عظما رو بردن رو ویبره. هاهاهاها. بچه های قیام ایران تو سال ۸۸ طلسم عظما رو تو ایران شکستن و حالا جوونای شورشی عراق و لبنان طلسم عظما رو تو کل منطقه شکستن. هاهاهاها. صدای شکستن طلسم عظما به همه جا رسید، ملاحظه بفرمایین!. هاهاهاها.
ولید فارس - تحلیلگر سیاسی آمریکایی ـ لبنانی


«آغاز شکست پروژة سیاسی ایران در خاورمیانه»
«بارزترین نقطه مشترک میان بغداد و بیروت، پیوند مذهبی و فرقه گرایی هر دو نظام با رژیم ایران است ... تحولات دو هفته ای اخیر در عراق و لبنان حاکی از موفقیت قیام های مردمی است و چنین به نظر می رسد که این تظاهرات توانسته است از خطوط قرمز نظام های سیاسی در هر دو کشور عبور کند و پا به مرحله ای از پیروزی بگذارد که دیگر، فرصت سرکوبی این تظاهرات برای دولت ها ممکن نباشد».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، خوابای پنبه دانه نظام که دنبال هلال شیعی و امپراطوری زیر عبای ولایت بود ر پ ت پتو! هاهاهاها. میدونین چرا؟‌ چون مردم عراق و لبنان و علی الخصوص شیعیانش به اندازة مردم ایران از این رژیم نفرت دارن. هاهاهاها. هاهاهاها.
توئیتر مایک پمپئو - وزیر امورخارجه
عراقیها و لبنانیها می‌خواهند کشورشان را پس بگیرند. آنها دارند می‌فهمند که صادرات اصلی رژیم ایران، فساد است که به‌طور ناجوری در پوشش انقلاب می‌باشد،. شایسته است که عراق و لبنان مسیرهای خود را از دخالت خامنه‌ای پاکسازی کنند.
?موشکاف: هاهاهاها. دست مریزاد به جوونای شورشی تو عراق و لبنان که اینطور فریادشون رو به گوش دنیا رسوندن. بعله، تنها راه سوت کردن عظما و پاکسازی این زبالة تاریخ، ایستادگیه. البته پاکسازی نهایی تو ایران خودمون انجام میشه که کار کانونای شورشیه. هاهاها. اونا هم خوب کاراشونو بلدن. هاهاهاها. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: