موشکاف ۲۰ آبان-اوضاع نظام خیلی شیر تو شیریه

موشکاف ۹۸۰۸۲۰
?موشکاف: اسین و اللام یعنی سلام! هاهاهاها. خوب و خوشین؟ عرض کنم خدمتتون که یارو شیخ فری رفته بود یزد و میخواست یه بساط شیک تبلیغاتی راه بندازه. هاهاهاها. اما نوچه های عظما تو دیگش موش انداختن. این جوری که علیهش لشکرکشی کردن و شعار دادن، یکی از شعاراشون هم این بود که روحانی حیا کن مملکتو رها کن! هر وقت شما حیا کردین و مملکتو رها کردین، شیخ فری هم می‌کنه! هاهاهاها. الغرض! یارو شیخ فری هم اون روش... بالا اومد و اونم تو دیگ عظما موش انداخت. هاهاهاها.


فساد دانه درشت ها کجاست؟ چرا به این پول‌ها رسیدگی نمی‌کنید؟ این‌که چند نفر را به دادگاه بردند و تبلیغ کردند و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی‌رود ،
از قوه قضاییه می‌خواهم حالا که با فساد های میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد
ما می‌خواهیم پرونده ۲میلیارد دلاری برای مردم روشن شود امروز اگر روز مبارزه با فساد هست فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید
?موشکاف: هاهاهاهاها. به نظرتون شیخ فری کی رو داره می‌گه؟ کی می‌خود سر مردم کلاه بذاره؟ داره خود عظما رو مسخره میکنه یا یارو رئیسی ، قاض‌القضاتشو؟ هاهاهاها. بعله، داره میگه دم زدن عظما از مبارزه با فساد کشکه. ا بعدش هم گله می‌کنه که چرا سراغ دونه درشتا نرفتین؟! چرا سراغ دزدایی رفتین از جمله اخویش! که رقمشون خرده ریزه! میلیارد تومنیه! اما مال اون باندیا که نرفتن سراغش میلیارد دلاریه. هاهاهاها. حالا ببینین اون باندیا چه جوری جوابشو دادن


حسینعلی شهریاری – عضو مجلس ارتجاع ۱۹ آبان
مگر دانه‌درشت تر از برادر رئیس‌جمهور هم داریم...
بسیاری از کسانی که مرتکب فسادهای جدی شده اند از اطرافیان آقای رئیس جمهور و دولتمردان هستند که به نوعی به آنها وابستگی داشته اند و کسانی که مدعی مبارزه با فساد است مبارزه با فساد را از اطرافیان خود آغاز کند.
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، شیر تو شیریه! اما من موندم، این کارگزاران نظام از جمله همین عضو مجلس شوربای رژیم درازگوشن یا اینکه خودشونو به دراز گوشی می زنن. هاهاهاا. یعنی آخه تو دونه درشتا را نمی شناسی‌؟. مجتبی خامننه‌ای و درباریهای عظما رو نمی‌شناسی؟ برادران لاریجانی رو نمی‌شناسی، سردستة همة دزا خود عظما رو نمی‌شناسی/! ؟ هاهاهاها.
?موشکاف: اما بنازم مردم و جوونا و دانشجوهای یزدی رو که در حالی که باندهای رژیم مثل سگ و گرک به جون هم افتاده بودن، اونا سفر یارو شیخ فری رو صحنه رو تبدیل کردن به صحنة اعتراضات خودشون.
شعار تورم گرانی - تلگرام آخرین خبر(رژیم)
عکسهای موجود در منابع
?موشکاف:‌ هاهاهاها. بعله، هم عظما رو خیط کردن و هم شیخ فریو. هاهاهاها. اما میدونین این که باندای نظام این جوری به جون هم افتادن، واسه چیه؟ ... از قیام می ترسن، آخه لبنان که اون طور، عراق که این طور، از همه مهمتر خود ایران در حال انفجاره! هاهاهاهاها. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: