موشکاف - ۵ آذر ۹۸

موشکاف ۹۸۰۹۰۵
?موشکاف:‌ سلام و صد سلام به جوونای شورشی! به همونایی که تو دل بالا تا پایین نظامو خالی کردن و انداختنشون به ترس و ولوله، چه جور! هاهاهاها. یه نمونه اش، پهلوون پنبة نظام، یارو پاسدار سلامی! هاهاهاها. میگفت تو جنگ جهانی هستیم که این روزا کشیده به خیابونای خودمون. هاهاهاها. می گفت بنزین بهانه بود، شکست کل نظام نشانه بود! هاهاهاها. اما این تیکه اش اند End خنده اس. ملاحظه بفرمایین:
اما ما در کنارتان هستیم، من بعنوان یک پاسدار کوچک همه عشقم و آرزویم این است که به پای آرزوی شما ذبح شوم، قطعه قطعه شوم، نه یکبار بلکه چندین بار تا ارادتم به شما ملت بزرگ اثبات شود.


?موشکاف: هاهاهاها! چی شده؟ بابا تازه اول کاره که اینطوری به تته پته افتادی! کجاشو دیدی؟‌ هاهاهاها. نکنه تو هم مثل رئیس سابقت پاسدار جعفری بریدی؟ هاهاهاهاها. بهش بگو یه سوراخ موش هم واسه تو کرایه کنه. هاهاهاها. اما تا یادم نرفته اینم بگم که زیاد نگران نباش، جوونای قیام آرزوتو برآورده می کنن. هاهاهاهاها.


علی اکبری – عضو مجلس ارتجاع – ۴ آذر
اعتراض قانونی حق مردم است ولی در میدان عمل به ادعا می‌ماند متأسفانه مطالبات انباشته شده مسالمت‌آمیز مردم با موج سواری عده‌یی مخل امنیت خسارتهای جانی مالی را برای هموطنان و تخریب اموال عمومی به بار آورد.
حداکثر آسیب و ناامنی در کوتاه‌ترین زمان نشان از برنامه‌ریزی قبلی و سازماندهی شده دارد و تعجب آن که نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی غافلگیر شدند،


?موشکاف: هاهاهاها. حداکثر آسیب و ناامنی واسه نظام اونم در کوتاه ترین زمان. ایول دارین جوونا که کارگزاران نظامو زهره ترک و مزدورای انتظامی و نظامی و امنیتی رو غافلگیر کردین. ایول بابا ایول. هاهاهاهاها. حالا انگار اگه غافلگیر نمیشدن میتونستن در برابر خشم شما جوونا غلطی بکنن. راستی مگه از ماهها قبل واسش برنامه ریزی نکرده بودن؟! مگه همه نیروهاشونو آماده باش نداده بودن؟! هاهاهاها. هاهاهاها. اما صورت مسئلة جوونای قیام که بنزین نیست. ملاحظه بفرمایین که خودشون چی میگن.
روزنامة حکومتی همدلی – ۴ آذر
حوادث اخیر را چه اعتراض و چه اغتشاش بدانیم، باید ریشه‌یابی شوند تا چالش‌های امنیتی حاکمیت که پیش از این در فواصل زمانی ده ساله( 78-88-98) بروز می‌کرد، اکنون به فاصله کمتر از دو سال( دی ماه 96- آبان98) رسیده است. ساده‌انگاری است اگر حوادث اخیر را فقط به افزایش قیمت بنزین یا حتی سایر گرانی‌ها تقلیل داد، اما دیگر فاکتورهای نارضایتی را نادیده گرفت.
?موشکاف: هاهاهاها. ملاحظه فرمودین؟ بنزین بهانه اس، اصل نظام نشانه اس! هاهاهاها. حالا ملاحظه بفرمایین که به کارگزاران نظام چه توصیه ای میکنه:


روزنامة حکومتی همدلی – ۴ آذر
عقلای مملکت اگر دلسوز این آب و خاک هستند و نمی‌خواهند فاصله این چالش‌های امنیتی از کمتر از دو سال به کمتر از چند ماه برسد، ... شکاف میان جامعه و حاکمیت را تعدیل و تلطیف کنند. این شکاف نه با قطع اینترنت و ربط دادن اعتراضات به خارج و تشدید تدابیر امنیتی بلکه با شنیدن صدای مخالف، مبارزه جدی و فراجناحی و غیرتبلیغاتی با فساد، حذف رانت‌های اطلاعاتی، اقتصادی و سیاسی، پرهیز از تک‌صدایی و استفاده از همه ظرفیت‌های فکری کشور به معنای واقعی و نه شعارهای نمایشی، احترام به حقوق ملت و حاکم کردن روح دموکراسی و مردم‌سالاری در کشور و البته رفع محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی در کشور قابل ترمیم است، در غیر این صورت چه دوست داشته باشیم و چه بخواهیم از واقعیت فرار کنیم، روز به روز این فاصله زمانی کاهش خواهد یافت که در آن صورت گریز از آن شاید به راحتی کاهش اعتراضات اخیر نباشد.


?موشکاف: هاهاهاها. آخه اگه نظام ولایت این کارا رو بکنه که دیگه نظام ولایت نیست. هاهاهاها. مبارزه با رانت و پرهیز از تک صدایی، که منظورش همون دیکتاتوریه ، بعدش هم دموکراسی و رفع محدودیت های اجتماعی و سیاسی، هاهاهاها. یارو چی داره میگه؟! یه باره شعار سرنگونی هم بده دیگه. هاهاهاها. امااصل حرفو آخرش زده، چه بخوان و چه نخوان، این قیام خاموش نشده و خاموش نمی‌شه موج سنگین بعدی در پیشه، اونم با فاصلة زمانی کمتر. موج نگو! بگو سونامی بنیان کن. هاهاهاها. سونامی شورش و قیام. به به! ب ب به به!‌ عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: