موشکاف ۹ آذر ۹۸

موشکاف ۹۸۰۹۰۸
?موشکاف: سلام! سلام به همه و سلام خاص به بر و بچه های قیام! سلام به کانونهای شورشی! دمتون گرم که نظام ولایتو به خاک سیاه نشوندین اونم بد جور. هاهاهاها. اول موشکافی امروز میخوام حرفای چن روز پیش شیخ فریو یادآوری کنم که ضربة سنگینی از قیام خورده بود و گیج گیج میخورد و روده درازی می کرد. هاهاهاها.


آخوند روحانی - ۲۶ آبان


من خودم فیلمهای بسیاری از این موارد را دیدم و مشاهده کردم عدد اینها معلوم است چند نفر است تعداد شان آنهایی که تخریب می‌کنند چند نفر هستند عددی نیست


?موشکاف: هاهاهاها. شنیده بودیم وقتی بوکسوره هوک چپ و راست و آپرکات میخوره گیج میشه و هذیون میگه اما دیگه نه اینقدر! هاهاهاها. اما ملاحظه بفرمایین که بعد از چند روز یارو وزیر کشور خود شیخ فری چی گفت. هاهاهاها.


ما آمار و اطلاعاتی که نیروهای میدانی و از جمله فرمانداری ها و استانداری های ما دادند بین ۱۳۰هزار نفر تا ۲۰۰هزار نفر در این صحنه ها بودند در کل کشور منتهی این ۱۳۰ هزار نفر تا ۲۰۰هزار نفر را که من مبنا را ۲۰۰هزار نفر میگیرم میگویم ۲۰۰هزار نفر بیش از ۴ یا ۵ بار تکرار میشوند چون در گروههای کوچک بودند اینجا جمع میشوند بعد میروند در خیابان دیگه باز این کار را انجام میدهند بعد می آیند توی خیابان دیگه انجام میدهند راهبندان انجام میدهند اونجا یک لاستیک آتش میزنند باز سوار ماشین و موتور میشوند میروند جای دیگری ببینید در شب شنبه ما تهران ۱۰۰نقطه را مواجه با گروههای هفت نفره ده نفره به هر حال اینها میخواهم بگویم با همه این تکرارها با همه تکرارها که مثلا بگوییم ۶۰۰-۷۰۰ هزار نفر


?موشکاف: د د دی دی دی! صحبت از ۶۰۰، ۷۰۰هزار نفره، تازه این چیزیه که وزیر کشور رژیم می‌گه! این همونیه که شیخ فری میگفت عددی نیست؟ هاهاهاها. البته این روزا از این اعداد و ارقام زیاد منتشر میشه. هاهاهاها. حالا اینو داشته باشین ببینید یک مهره و آخوند دونه درشت مجلس چی گفته:ما روز یکشنبه فقط در تهران ۱۴۷تهران درگیری داشتیم با این‌که درگیری هایمان داخل تهران خیلی نکشید در سراسر کشور در یک روز ما ۸۰۰ نقطه درگیر داشتیم که توان نیروها را تقسیم کنند اینها آموزش دیده بودند موتورسوارهای آنها خیلی‌ها مسلح بودند


?موشکاف: ب ب به به به! البته از این جور آه و ناله‌ها از ابعاد قیام خیلی زیاده که لابد خوتون خوندین و شنیدین؛ اما حالا ملاحظه بفرمایین که خبرگزاری رویترز بر اساس همین آمار و ارقام چی نوشته:‌خبرگزاری رویترز – 6 آذر
خبرگزاری رویترز : نمایی از کمیت چیزی که ممکن است بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در تاریخ ۴۰ ساله جمهور اسلامی باشد را ارائه کرد، یک مقام رسمی میگوید ۲۰۰۰۰۰نفر از مردم در این تظاهراتها شرکت کردند و یک قانونگذار مجلس میگوید ۷۰۰۰نفر دستگیر شده اند... علی خامنه ای ولی فقیه در شدیدترین اظهاراتش از زمان شروع ناآرامیها خشونتهای دوهفته‌یی را بعنوان یک « توطئه بسیار خطرناک» توصیف کرد.


?موشکاف:‌ هاهاهاها. بعله، بزرگترین اعتراضات ضد حکومتی در تاریخ ۴۰ سالة نظام ولایت. هاهاهاها. شیخ فری! تو که می گفتی عددی نیست! هاهاهاها. آهای شیخ فری بازم بگو عددی نبودن! اما حالا ببینیم عظمات چی میگه.


یک توطئه عمیق و وسیع بسیار خطرناکی
لشکر خودشان را وارد میدان کردند


?موشکاف: هاهاهاها. بعله، اینم عددی نیست یارو شیخ فری! رفقا قبول دارین شیخ حسن فر فری در دروغگویی و روداری رو دست عظما بلند شده؟. هاهاهاهاها. بعله، میگم عضی کل نظامتو داشته باش لشکر برانداز دارن میان براتون آره دوستان دمتون گرم. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: