موشکاف ۷ دیماه ۹۸

موشکاف ۹۸۱۰۰۷
?موشکاف: سلام. سلام به جوونای قیام و کانونای شورشی که چنان دلهره ای تو وجود بی وجود عظما و سگ و سیله‌هاش انداختن که هر روز ناله و شیونشون به پاست. هاهاهاها. یه روز تو روزنامه هاشون، یه روز تو مجلسشون، جمعه ها هم تو نمایش جمعه. هاهاهاها. این هفته که اصلا شو وحشت بود. هاهاهاها.
پاسدار حسین شریعتمداری - نمایش جمعه تهران ـ ۶ دی
۹دی پایان فتنه ۸۸بود نه پایان تمام فتنه‌ها، باید هوشیار بود.
هرگاه دیدید کسانی با خط اصلی نظام فاصله دارند من نمی‌گویم متهم شان کنید حداقل این است که با احتیاط با آنها برخورد کنید. مثلا شما در فتنه ۸۸همین طور بود؛ همین الآن هم همین طوری است، نیست؟


?موشکاف: هاهاها. یارو شربتمداری خیلی نگران قیامه. اما خیالتون راحت، این دفه جوونا یه قیامی به پا کنن که از بیخ و بن نگرانی هاش حل و فصل بشه. هاهاهاها. کارو یکسره می کنن که دیگه مجبور نشه واسه قیام شماره بندازه. هاهاهاها. اما ملاحظه فرمودین؟ یارو دستش تو کاره. بخاطر همین اعتراف میکنه که قیام تمومی نداره و همین حالا هم در جریانه. هاهاهاها.


آخوند میرباقری - نمایش جمعه مشهد - ۶ دی
مگه ما کم هزینه دادیم؟ حدود ۱۷هزار شهید داریم که توسط منافقین بشهادت رسیدند از نخبگان ما گرفته از دانشمندان ما گرفته از علمای ما گرفته و نفوذ این جریان نفاق در بالاترین رده‌های اجرایی این کشور این جریان نفاق برادرها و خواهرها دست از سر ما بفرمایید نخواهد داشت ما باید حواسمان باشد دور نخوریم
امروز یکی از مهمترین فتنه‌ها در حال حاضر فتنه این است که می‌خواهند مردم را ناامید کنند که کار تمام است یا باید برویم با این جریانهای استکباری پیوند بخوریم تا امورات‌مان بگذرد یا اگر می‌خواهید با دنیا جنگ داشته باشید همین اوضاع‌تان است امروز دعوا سر این است.
?موشکاف:‌ هاهاهاها. ببینین کار عظما به کجا رسیده که تو جمعه بازارش هم میگن کار نظام تمومه! هاهاهاها. عجب آه و فغانی هم از مجاهدین میکنه. هاهاهاها. بنازم به مجاهدین که دک و دندة نظامو درب و داغون کردن. هاهاهاها. اما دیدین؟ این یارو هم میگه قیام ادامه داره. هاهاهاها. حالا بریم سراغ آخوند گریان تو نمایش جمعة تهران.آخوند کاظم صدیقی – نمایش جمعة تهران – ۶ دی
-نمازجمعه تهران-خطبه 2-صدیقی
آن‌چه را که می‌شد برای براندازی یک نظام از هیچ چیز آن کوتاهی نکردند از ایجاد ناامنی، بهم ریختگی، حمله شرارت و شبها ندای الله اکبر سر دادن ادای انقلاب از همه ابزاری که از بیرون و درون می‌توانستند برای بهم ریختن نظام اسلامی استفاده کنند از همه چیز استفاده کرده بودند


اما جریان فتنه از بین نرفته است و دنبال هر فرصتی هستند که ملت ایران را برای همیشه از انقلاب شان از استقلال شان از عزت‌شان از پیش رفت‌شان باز بدارند


?موشکاف:‌ هاهاهاها. بعله، دشمنان سرسخت نظام که مجاهدین باشن از هیچ کاری واسه سرنگون کردن آخوندا فروگذار نمی کنن. هاهاهاها. کوتاه بیا هم نیستن، جون به جونشون کنی براندازن. بخاطر همینه که قیام ادامه داره، ‌هاهاهاها جوونا و کانونای شورشی میخوان واسه همیشه شر این نظامو از سر مملکت کم کنن. هاهاهاها. دم همشون گرم که عالی کار می کنن. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: