موشکاف ۱۵ دیماه ۹۸

موشکاف ۹۸۱۰۱۵
?موشکاف: سلام رفقا! گلی به گوشة جمالتون! شاد باشین و خوشحال که دشمن در غم و ماتمه. هاهاهاها. عظما فکرشو نمی کرد قاسمش اینطوری به فنا بره. هاهاهاها. حالا ببینین یارو ظریف که به قول خودش همیشه با قاسم سلیمانی دیزی دو نفره می خوردن چی میگه. هاهاهاا.

محمد جواد ظریف – وزیر خارجه آخوند روحانی – ۱۳ دی
خب جمهوری اسلامی این حق قانونی را دارد که هر زمان به هر شکلی که خودش صلاح بداند ما گرفتار جوسازی و شانتاژ آمریکایها نخواهیم شد هر گونه که خودمان صلاح بدانیم هر زمان که خودمون صلاح بدانیم پاسخ مناسب را همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند خواهیم داد
?موشکاف: هاهاهاها. گرفتار جو سازی و شانتاژ نمی شیم یعنی هیچ غلطی نمی کنیم. هاهاهاها. هر زمان و هرگونه که خودمون صلاح بدونیم... یعنی دو قبضه و به حضرت عباس هیچ غلطی نمی کنیم. هاهاهاها.


شورای عالی امنیت
قسمتی از بیانیة شورای امنیت نظام ـ تلویزیون رژیم – ۱۳ دی
در این بیانیه تاکید شده این حملة جنایتکارانه بزرگترین خطای راهبردی آمریکا در منطقه غرب آسیا بوده و دولت این کشور از تبعات این اشتباه محاسباتی به آسانی رهایی نخواهد داشت و با انتقام سخت در زمان و مکان مناسب روبرو خواهد شد.
?موشکاف:‌ هاهاهاها. اینم میگه زمان و مکان مناسب. هاهاهاها. بازم یعنی هیچ غلطی نمی کنن. هاهاهاها. آخه میدونین؟ کلاغ سیاهه واسة بندة موشکاف خبر آورد که عظی که رفته بود جلسة شوربای امنیت ملی نظام گفته، تا به سگ و سیله‌هاش شیرفهم بکنه ماستا رو کیسه کنن، لاف زیادی هم موقوف! هاهاهاها. دوغی که شوربای امنیت ملی نظام صادر کرد اونقدر آبکی بود که حتی صدای کیهان شربتمداری هم دراومد. هاهاهاها.

در بیانیه شورای عالی امنیت ملی نیز عبارت «این جنایتکاران با انتقام سخت در زمان و مکان مناسب رو‌به‌رو خواهند شد»! می‌توانست نباشد چرا که جمله «زمان و مکان مناسب» در عرف دیپلماتیک رنگ و بوی قاطعیت ندارد!


?موشکاف:‌هاهاهاها. میگه رنگ و بوی قاطعیت نداره، هاهاهاها. قاطعیت میخوای؟! بیا! محض خنده هم که شده لاف های یارو نقدی رو گوش کن. هاهاهاها.


سردار نقدی-هلاکت سلیمانی
پاسدار محمدرضا نقدی – 13 دی
کاخ‌سفید یا همین امروز شروع به برچیدن پایگاههای نظامی خودش از منطقه اسلامی می‌کند و یا برود بازار تابوت سفارش بدهد برای سربازان خودش، رژیم صهیونیستی یا چمدانهای خودشان را می‌بندند و به کشورهای اروپایی که از آنجا آمدند بر می‌گردند یا منتظر ضرب شست امت اسلام بماند
?موشکاف:‌هاهاهاهاها. آخه آی کیو! خود عظما قاچ زین نظامو سفت بچسب که سگ و گرگای وحشتزدة نظام به جون هم نیفتن این تهدیدای آبدوخیاری پیش کش. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین که ورپریدن حاج قاسم چه جوری اینا رو به جون هم انداخته. هاهاهاها.
آخوند قاسم خداپرست - نمایش جمعه شریف آباد تهران:
در داخل هم کسانی که سینه چاک برجام بودند و در قالب برجام و اف.ای.تی.اف سردار سلیمانی را تحویل بدهند راحت بخوابند تمام شد کارشان مطمئن باشید از الآن به بعد نه کسی حرف از مذاکره با آمریکا می‌زند نه از اف.ای.تی.اف کارشان را کردند همه این برنامه‌ها به‌خاطر این بود که تحریم بشود سپاه تحریم بشود سردار سلیمانی همه برنامه‌ها به‌خاطر این بود که جای این را نشان بدهند این را ترور کنند اینها خیال نکنند به آرزویشان رسیدند کام اینها یقینا تلخ خواهد شد

?موشکاف:‌هاهاهاها. بعله، نظام جر و واجر ولایت تو بد بن بستی گیر کرده. طوری که سقط شدن یارو سلیمانی هم خوراک جنگ و جدال باندیشونه. هاهاهاها. آخه شستشون خبر دار شده که روزای آخر نظامه. هاهاهاها. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: