طنز رائفی پور و خامنه ای و شرایط نظام - خنده دار و جنجالی - قاسم سلیمانی

لطفا به اشتراک بگذارید: