جوان : کرونا درمحاصره ملی ؛ یعنی کرونای ولایت و ترس از قیام ملت !

لطفا به اشتراک بگذارید: