خامنه ای کرونای ولایت و ترانه طنز حشمت خان

 ترانه طنز حشمت خان و خامنه ای کرونای ولایت


«کرونا»، دیفتری، طاعون «ایبولا»


بسی نا قابلند در پیش ملا


همان آخوند بی‌شرم و مروُت


که هم باشد معمم هم مُکَلا


چهل و یک سال پیش آمد به ایران


بَتَر ازکرونا یک «آیت‌الله»


به ظاهر آمد از در چون فرشته


درونش بود اما صد هیولا


به تعزیر و به کشتار خلایق


بزد آستین جلادی به بالا


بشد تکثیر این ویروس مهلک


درون حوزهٔ جهل و مصلّا


چو مُرد آن آیت‌الویروس اول


برایش ساختند قبر مُطّلا


سپس ورّاث‌ آن ویروس ملعون


بپیمودند راهش با تقلا


کرونا گر ز چین آمد عجب نیست


بُوَد از واردات خوب و اعلا


که جای پول نفت و گاز ارزان


بیآمد همره انواع کالا


کرونا گر خطرناک است و قاتل


ولی سر خم کند در پیش ملا


برای محو و سرکوبش پزشکان


شب روز در تلاشند و تقلا


ولی ویروس منحوس کرونای ولایت


برایش آتشی باید مهیا


نمود، تا ریشه و ریشش بسوزد


بدینسان محو گردد این هیولا


گودرز – اسفند ۹۸


جو به‌ شدت ملتهبی که در سراسر کشور موج می‌زند، آخوندهای حاکم را به‌شدت هراسان کرده، چرا که در شرایط کنونی، امکان سرایت آتش اعتراض از یک نقطه به‌سایر نقاط کشور که در تب کرونا می‌سوزند، فراتر از یک احتمال است. یکی از مهره‌های رژیم با اشاره به‌این شرایط به ‌ویژه اختلاف طبقاتی فاحش بین اکثریت تهیدست و محروم دهها میلیونی با اقلیتی که در کاخهای افسانه‌یی زندگی می‌کنند، هشدار داد: «این بغض از گلوی کارگر فرو نمی‌رود و منجر می‌شود به انقلابات کارگری، شاهد باشید من گفتم، روزی فقرا این خانه‌ها را آتش می‌زنند!».


سؤال این است که رژیم آخوندی تا کی می‌تواند با سرکوب یا با انواع شیوه‌های روانی و وعده‌های فریبکارانه از انفجار خشم و بغض متراکم مردم گرسنه و غارت‌شده و ستم‌زده ممانعت کند؟


مطالب مرتبط


ترانه طنز خوابتو دیدم


«کرونا»ی ولایت!لطفا به اشتراک بگذارید: