سازندگی : روایت یک انتخاب ...؛ یا اجباری در تنگنا

روایت یک انتخاب ...؛ یا اجباری در تنگنا - سازندگی


علی ‌مطهری نماینده‌ٔ پیشین مجلس ارتجاع روز ۱۴خرداد در نشست دفتر سیاسی چیزی به نام حزب اعتماد ملی


سخنان نیشداری بر علیه خامنه‌ای بر زبان راند؛ از جمله این‌که «رئیس‌جمهور را هم خودتان انتخاب کنید»!


هر چند این نخستین بار نیست که مطهری نسبت به ولی‌فقیه با طعن و کنایه حرف می‌زند؛ اما رفته‌رفته و


به‌ویژه پس از آن‌که شورای نگهبان صلاحیت وی را برای کاندایداتوری مجلس یازدهم آخوندی مردود اعلام کرد، دْز چنین اظهارات نیش‌داری را بیشتر کرده است.


«ولی‌فقیه در تمام جزییات دخالت می‌کند»
پس از انتصاب رئیسی آخوند جلاد به ریاست قضاییه و قالیباف پاسدار جانی و فاسد در رأس مقننه‌ٔ آخوندی که با دخالت و اعمال نفوذ آشکار خامنه‌ای صورت گرفت، حرف اصلی مطهری در سلسله اظهارات اخیر این است که «ولی‌فقیه در تمام جزییات دخالت می‌کند» و بقیه‌ٔ ارگانهای نظام نقشی در اداره‌ٔ امور ندارند؛ و چنان‌چه به همین شکل ادامه یابد، نظام از مهلکه جان سالم به در نخواهد برد؛ خاصه در شرایط کنونی که رژیم با جامعه‌یی جوشان و پر تب و تاب و مردمی جان به لب رسیده روبه‌روست.


امارت اسلامی!
نماینده‌ٔ رد صلاحیت شده با متهم کردن خامنه‌ای به تشکیل «امارت اسلامی» هشدار می‌دهد که این‌گونه خودکامگی آشکار و چیدن مهره‌های مطلوب در مواضع کلیدی حکومت که آن‌را با طعنه «امارت اسلامی» می‌خواند، ممکن است موقتاً چاره‌ساز باشد اما قادر نیست برای همیشه مشکلات نظام را از روی میز بردارد؛ سهل است که بیشتر دامن خواهد زد.


مطالب مرتبط


سوتی بازار تبلیغات انتخابات


«رئیس جمهور را هم خودتان انتخاب کنید»!

لطفا به اشتراک بگذارید: