کیهان: پنجه عدالت برگلوی مفسدان یا دجالگری مفتضح نظام جانیان !

پنجه عدالت برگلوی مفسدان یا دجالگری مفتضح نظام جانیان - کیهان


این همه ظلم و جنایت در حق حاشیه‌نشینان، این قشر محروم را تبدیل به بشکه باروتی کرده است که


در قیام آبان ماه ۹۸ همگان انفجار آنرا به چشم دیدند،


انفجاری که لرزه سرنگونی را به تمام ارکان این نظام چپاولگر انداخت.


در زمینه حضور حاشیه‌نشینان در قیام آبان ماه روزنامه فرهیختگان


نوشت: «گستره جغرافیایی اغتشاشات، شهرهای درگیر و شدت اعتراض نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از معترضان، طبقه‌ای از جامعه با وضعیت معیشتی و اجتماعی نامناسب بودند». (فرهیختگان ۱۰دی ۹۸)


یک جامعه‌شناس حکومتی که اظهاراتش در روزنامه حکومتی ستاره صبح -۵ آذر ۹۸ درج شده، در این رابطه گفت: «اگر به اتفاقاتی که در سال۹۶ و (آبان۹۸) رخ داد، دقت کنیم می‌بینیم که اغلب کانون اعتراضات که به شورش انجامید و خرابی به بار آورد در همان حاشیه کلان‌شهرها و مناطق محروم است که بیکاران، گرسنگان و حذف‌شدگان در آن قرار دارند».


حرف آخر را آخوند محسن رهامی در رابطه با تهدید حاشیه‌نشینان برای آینده نظام ولایت در ۹خرداد ۹۹ گفت: «این قضایایی که شما نگاه کنید در آبان۹۸ پیش آمد، مال همین حاشیه‌ها بود و این حاشیه‌ها می‌تواند بحرانهای آینده جمهوری اسلامی باشد».


مطالب مرتبط


عدالت کجایی؟؟؟؟…..


وضعیت دردناک زندگی ۳۸میلیون حاشیه‌نشین

لطفا به اشتراک بگذارید: