موشکاف ۱۱مرداد۹۹ – جبران ورشکستگی اقتصادی از جیب مردم با به منبر رفتن عظما

جبران ورشکستگی اقتصادی از جیب مردم با به منبر رفتن عظما – موشکاف ۱۱مرداد۹۹


با شلیک های ساحل به دریا و اصابت به هدف، نوبت به غواصان رسید تا ضربة گیج کننده را


به پل فرماندهی شناور اصلی دشمن وارد کنند. سپس نوبت به یکی از اولین ها رسید.


بالگرد ایرانی، با توان شلیک موشک.


ضربه زدن به شناور مهاجم با عملیات تکاوری و همراهی شناورهای تند رو مرحلة دیگر رزمایش بود.


موشکاف:‌ هاهاهاهاها. باز داره میگه اصابت به هدف!‌ این کاردستی تون اسکورت هم که نداشت. هاهاهاها. یادم رفته بود، اهداف فرضی بودن. هاهاهاها. حالا اینو بسوک! ببینین چه خفن آلود کار دشمن فرضی رو تموم می کنن. هاهاهاها.


در طراحی فرماندهان سپاه کار هر مهاجمی اینچنین مانند این مرحله، با شلیک های منظم و هدفمند راکت انداز ها تمام می شود.
موشکاف: هاهاهاها. عرضم به حضورتون که این موشکایی که ملاحظه می فرمایین، همون کاتیوشاس که تو جنگ جهانی دوم ساخته شده. هاهاهاها. حالا اشکال نداره، این زمین بود، تو هوا جبران می کنن. بریم تو بهر پیشرفته ترین هواپیماهای سپاه. هاهاهاها.


مرحلة نهایی رزمایش پیامبر اعظم ۱۴، امروز با پرواز هواپیماهای سوخو ۲۲ و انهدام اهداف با بمبهای بالدار کامل شد.
موشکاف: هاهاها. سوخو ۲۲! هاهاهاها. اینا هم که مدل عهد بوق سوخو ان. هاهاهاها. البته اینطوری نگاشون نکنین، اینا ضد رادارن، یعنی تا تو یه جنگ واقعی از زمین بلند بشن، بوم، میخورن و از رادار محو میشن. هاهاهاها. و اما... و اما استراتژی این بزمایش. هاهاهاها.


بزنشا!... ایول!
موشکاف: هاهاهاها. بعله، راهبرد نظام و خبران ورشکستگی اقتصادی اینه، بزنش و ایول. هاهاهاها. اینم سوت زدن عظما، تو شرایط تیره و تو تاریکیه. داستان طرف که تو فیلم قیصر میگفت:‌«ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگین زده، خوبیت نداره» هاهاهاها. مرحمت زیاد. هاهاهاهاها.


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۰مرداد۹۹ – پهلوون پنبه نظام راهی تنگه هرمز شد


فائزه هاشمی: در یک فروپاشی و ورشکستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی قرار داریم

لطفا به اشتراک بگذارید: