موشکاف ۱۹مرداد۹۹ –  ملاحظه بفرمایین درازگوشان نظام چه بلایی سر اقتصاد آوردن

ملاحظه بفرمایین که درازگوشان نظام چه بلایی سر اقتصاد آوردن! – موشکاف ۱۹مرداد۹۹


موشکاف: سلام رفقا! سلام دوستان! حال واحوال چطوره؟‌ سردماغین؟ هاهاهاها. از اون روزی که


خمینی دجال گفت اقتصاد مال خره، فاتحة اقتصاد مملکت خونده شد. هاهاهاها. حالا ملاحظه


بفرمایین که درازگوشان نظام چه بلایی سر اقتصاد آوردن، یکیشون یارو


همتی که میخواد اوضاع داغون اقتصادی رو بندازه گردن قیام. هاهاهاها.دو سه تا اتفاق افتاد سیستم ما را یک مقدار بهم زد یعنی یکی بالاخره آن حوادث آبانماه بود اگر یادتان باشد بالاخره شوک انتظاراتی منفی را در جامعه ایجاد کرد
موشکاف: هاهاهاها. بعله قیام آبان خیلی تاثیر داشت، آخه کارگزاران نظام از ترس ر‌پ‌ت‌پتو شدن نظام، تخت گاز گذاشتن پشت هپلی هپو کردن مملکت که فلنگو ببندن. هاهاهاها. حالا ملاحظه بفرمایین که یارو چی میذاره تو کاسه اش. هاهاهاها.


مجری: میگویند دست خودشان است کار دولت است ارز را گران کند کسری بودجه اش را در بیاورد بعد هر موقع پولها جمع شد حالا ارز را میآورد پایین یک ذره؟
همتی: اصلا همچین حرفهایی نیست
مجری: میگویند برایشان درآمدزایی
همتی: نه اصلا درآمد مهم نیست مگر من میتوانم 85 میلیون را نابود کنم بخاطر یک درآمدزایی ؟من مسئول ۸۵ میلیون مردم هستم شما میدانید نرخ ارز برود بالا کشور نابود میکند


موشکاف: هاهاهاها. بیخود خودتو به کوچة علی چپ نزن. مملکتو نابود کردین بعد میگی مگه میتونم نابود کنم؟! این یکی رو که خوب بلدین! مگه نکردین؟ واسه این که سر کار بمونین حرث و نسل از آدما تاماهیای دریا و مرغای آسمونو نابود کردین یا به چین و روسیه واگذار کردین هاهاها تازه چین و روسیه هم قالتون میذارن و وقتی پولا رو بلوکه می کنن معلومه که آخوندا جفت دستاشونو میکنن تو جیب مردم. هاهاها. هاهاهاها. حالا ادامة بحث. هاهاهاه.


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۷مرداد۹۹ – شیخ فری که ناله از تحریم و تحریف میکنه تهدید رو اضافه کرد


اقتصاد چپاولی نظام ؛ اقتصاد کوپنی!

لطفا به اشتراک بگذارید: