موشکاف ۲۰مرداد۹۹ – شیخ فری سور زد و بالا گرفتن کرونا رو انداخت گردن مردم

شیخ فری سور زد و بالا گرفتن کرونا رو انداخت گردن مردم – موشکاف ۲۰مرداد۹۹


موشکاف: سلام، به به! دوستان گل گلاب! شاخ شمشاد! خوبین ایشالا؟ سردماغین؟ هاهاهاها. عرض کنم خدمتتون


که بازم یارو شیخ فری سور زد و بالا گرفتن کرونا رو انداخت گردن مردم  ملاحظه بفرمایین.از آن مراعات ۷۷درصدی یک دفعه شد ۱۷درصد وقتی این نزول پیدا کرد، مردم توجه نکردند،


سهل گرفتند، فکر کردن دوران بیماری تمام شده، خب دو مرتبه ما دچار یک موج شدیم


موشکاف: هاهاهاها. انگار نه انگار که خود ملعونش بود که دو دستی می کوبید رو طبل باز گشایی ها. هاهاهاها. اما از اونجایی که رسوا تر از این حرفان مجبور میشه مقر بیاد که کار خودشون بوده. هاهاهاها.

ما هم روبه‌رو شدیم با موج دوم، شاید!! این در واقع این بالا و پایین رفتن مربوط می‌شود به اعمال خودمان حالا چه ما مسئولان! چه مردم عزیز ما!
موشکاف: هاهاهاها. بعله، شیخ فری با تمام توان ملتو هل میداد تو کورة آدمسوزی کرونا، بلکه ملت به ماتم کرونا بیفتن و هوای قیام آبان و دی از سرشون بپره. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین که همین خطو چطوری میخواد با محرم پیش ببره.


باید این اعتدال مورد مراعات ما باشد ماه محرم بگوییم عزاداری نباشد این نادرست هست ناصحیح است اصلاً قابل‌تحمل نیست
پس ما امسال باید دقیقاً سلامت مردم با سوگواری مردم را در کنار هم قرار بدهیم


اقناع سازی باید بکنیم برای مردم باید صحبت کنیم توضیح بدهیم و بگوییم هم عزاداری هم سلامت بگوییم اینها قابل جمع است بگوییم امکانپذیر است
موشکاف: هاهاهاها. اگه راست میگی خودت و عظمات باهمدیگه بیاین تو همین عزایی که میگین شرکت کنین، اصلا ماسک بزنین بیاین. هاهاهاها. چیه؟ کرونا خوبه اما واسه مردم؟ هاهاهاها تازه این حرفای شیخ فری .


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۹مرداد۹۹ –  ملاحظه بفرمایین درازگوشان نظام چه بلایی سر اقتصاد آوردن


معنای تحریف در فرهنگ وارونهٔ آخوندی


 
لطفا به اشتراک بگذارید: