موشکاف ۴شهریور۹۹ – شیخ فری تو جلسه با عظی دنده چاخانو چاق کرده بود

شیخ فری تو جلسه با عظی مثل همیشه دنده چاخانو چاق کرده بود و د برو! – موشکاف ۴شهریور۹۹


موشکاف: سلام دوستان! سلام رفقا! گل باشین، عمرتون گل نباشه. هاهاهاها. عرض کنم خدمتتون که


یارو شیخ فری تو جلسه با عظی دنده چاخانو چاق کرده بود و د برو!


هاهاهاها. یه تیکه از چاخاناشو داشته باشین:


بیکاری در آمریکا بعد از کرونا ۹.۳ درصد افزایش پیدا کرد، اما در ایران


نه تنها بیکاری افزایش پیدا نکرد بلکه ۱.۱ درصد بیکاری ما کاهش پیدا کرده و بیکاری ما تک رقمی شده،


اگر بگوییم توانمندی سلامت ما و قدرت امکانات پزشکی ما نسبت به گذشته تاریخ ما در این هفت سال دو برابر شده این اغراق و مبالغه نیست.


در کرونا در آمریکا در برابر یک میلیون جمعیت ۵۳۶ نفر فوتی داشتند، اما در ایران ۲۴۱ نفر


موشکاف: هاهاهاها. شیخ فری چاخان! بجای این دروغا بگو چرا بعد اینهمه مهندسی آمار، چرا بازم تو تلفات کرونا تو جهان دومین؟‌ چرا متخصصای ستاد کرونات میگن اوضاع خرابه؟ اصلا چرا خودت میگی موج سوم؟ ‌ ضمنا، اونقده چاخان کردی که حتی صدای عظما هم دراومده و میگه دروغ نگین! دو کلام حرف راست بزنین. هاهاهاها.


هم آنچه را که توانستید انجام بدهید بگویید، هم آنچه را که باید انجام می دادید و انجام نشده را بگویید، مردم خوششان می آید. اینجور انسان بتواند همة ابعاد قضیه را بیان کند، این برای مردم شیرین و دلپذیر است.


مردم از گزارش‌های صادقانه خرسند میشوند، امیدوار می شوند. خوشحال می شوند.


موشکاف: هاهاهاها. بعله، عظما میخواد که شیخ فری به دروغاش اعتراف کنه که خودش قسر در بره. هاهاهاها. بدبخت فلک زده شیخ فریو میندازه جلو که دروغ‌گوی اصلی پشت پرده بمونه. هاهاهاها. اما یه نمونه دیگه از دروغای شیخ فری. هاهاهاها. این دفعه راجع به بازار بورس. هاهاهاها.


مطالب مرتبط


موشکاف ۳شهریور۹۹ – عظما رفت تو جلسة هیات دولت و روده درازی کرد


روحانی: امروز هم یک چیزی شبیه روزهای جنگ است!

لطفا به اشتراک بگذارید: